ONS.Vlaardingen belooft beterschap

26-03-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Op de meeste ‘stevige’ vragen die de gemeenteraad vanavond aan Frans Hoogendijk over de verkiezingscampagne van ONS.Vlaardingen stelde, wilde de laatste (nog) geen antwoord geven. Een deel van de raad wilde er desondanks desnoods ‘nachtwerk’ van maken om te horen waarom ONS in de campagne bepaalde keuzes had gemaakt en waarom bepaalde uitspraken zijn gedaan. Het vertrouwen was geschonden en een deel van de raad vond dat er grenzen waren overschreden. Zo vroeg Koen Kegel van D66 naar de uitspraak die ONS gedaan zou hebben dat ze niet verder wilden met de huidige burgemeester, Annemiek Jetten. ,,Als u geen antwoord wil geven op deze vraag van de SP en andere vragen die gesteld zijn, dan heb ik daar maar één woord voor: laf’’, aldus Kegel. ,,Zo moeilijk zijn de vragen niet’’, vulde Ruud van Harten van de ChristenUnie/SGP aan. ,,Ik wil best nog wel een halfuurtje schorsen als u dat nodig hebt. Terecht dat u zelf voorheen aan de bel hing als er regels overtreden werden, maar als u dat zelf doet en we vragen ernaar dan is hier antwoord op geven niet meer dan redelijk’’. Medewerking vragen en een proces in gang starten vond aftredend fractievoorzitter Albert Brouwer van Stadsbelangen Vlaardingen eveneens nog niet op zijn plaats’’.

Uiteindelijk ging Hoogendijk overstag en kwam na een schorsing met antwoorden op de scherpe vragen van zijn collega’s. Een aantal zaken waren exact hetzelfde gegaan als vier jaar geleden, betoogde hij, zoals de (illegale) verkiezingsborden en de stickers van ONS.Vlaardingen op de plaatsnaambordjes van Vlaardingen. ,,Daar heeft eerder niemand een probleem van gemaakt, ook omdat er toen al gezegd werd ‘als ze de volgende dag maar weg zijn’. Hoogendijk ontkende ook geld van een gokautomatenhandelaar te hebben aangenomen om diens belangen te behartigen, en sprak tegen dat hij burgemeester Jetten ‘weg wilde hebben’. ,,Die macht hebben we niet als partij, en ook niet als raad’’, aldus Hoogendijk.

,,Ik hoop dat we het bij een raadsakkoord over inhoud zullen hebben en niet over procedures’’, vervolgde Frans Hoogendijk, na te zijn ingegaan op de kritiek op de verkiezingscampagne. Over het herstellen van het vertrouwen noemde Hoogendijk het samen over de stad te gaan praten en de dingen voor de stad doen. Dan gaat het niet meer over poppetjes, betoogde hij. ,,Als er overigens iemand door het slijk gehaald is dan ben ik dat wel’’, aldus Hoogendijk.

Dat Hoogendijk voor bepaalde zaken excuus maakte werd vervolgens gewaardeerd, maar over de veronderstelde ‘sponsoring’ door de gokkastenhandelaar bestond nog twijfel bij een klein deel van de raad, met name de SP. Het in oktober aangekondigde (integriteits-)onderzoek over eerdere financiële steun aan ONS door deze ondernemer voor de campagne van 2014 moet overigens nog definitief afgerond worden.

De beantwoording door Hoogendijk van de vragen werden uiteindelijk, door een deel van de raad, als eerste stap op weg naar het herstellen van het onderlinge vertrouwen gezien. Daarbij voegden sommigen wel toe dat het ‘eerst zien dan geloven’ is.

Waar het uiteindelijk over ‘moest’ gaan, hoe tot een breed raadsakkoord te komen werd pas aan het eind van de vergadering iets duidelijker. De komende tijd vinden er nog verschillende gesprekken plaats, ook individueel met verkenner Bert Blase. Blase zal vervolgens een eerste rapportage uitbrengen met diens bevindingen. Hoe snel er een raadsakkoord ligt en er een coalitie gevormd is, is nog even afwachten.

Gerelateerd