ONS.Vlaardingen: interventieteams tegen overlast

13-07-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - ONS.Vlaardingen wil er interventieteams ingezet worden tegen woonoverlast. Dat is de strekking van de vragen die de fractie vandaag stelde aan het college van B&W.

,,Al drie jaar lang wordt de fractie van ONS.Vlaardingen door bewoners keer op keer gewezen op onaanvaardbare situaties, waarbij het woonplezier van slachtoffers vaak langdurig en ernstig in het gedrang komt'', aldus raadslid Ron Boers. ,,Mensen gaan weliswaar op zoek naar hulp bij politie, gemeente en corporaties, maar uiteindelijk blijven te vaak resultaten uit''.

De teams waar Boers op doelt worden momenteel al ingezet in buursteden Schiedam en Rotterdam. De gemeente Rotterdam zet gebiedsgerichte interventieteams in, die huisbezoeken afleggen en controleren op misstanden als geluidsoverlast, achterstallig onderhoud, adresfraude, leegstand, uitkeringsfraude, overbewoning, leerplicht, en illegaliteit. Ook kunnen Rotterdammers anoniem melding doen van woonoverlast. Op die manier wordt de bereidheid om melding te doen vergroot. ,,Door de inzet van interventieteams is het aantal woonoverlastzaken het afgelopen jaar sterk afgenomen'', vertelt Boers. ,,In zes maanden tijd werd zelfs 79% van de meest ernstige woonoverlast beëindigd, waar het doel 50% was''.

In de Rotterdamse interventieteams wordt samengewerkt met meerdere partners: woningcorporaties, het OM, de politie, maar ook zorginstellingen, waardoor ook de mensen die hulp nodig hebben, direct geholpen kunnen worden. De regie van de aanpak ligt te allen tijde bij de gemeente.

ONS.Vlaardingen pleit er voor om een zorgdeskundige (bijvoorbeeld iemand van een Sociaal Wijkteam) onderdeel van een interventieteam te laten zijn. De fractie zou de hierboven beschreven interventieteams ook graag in Vlaardingen ingevoerd zien worden.

Ron Boers: ,,Omdat er bij bewoners achter de voordeur wordt gekeken, is het uiteraard van groot belang dat bij de inzet en werkzaamheden van de interventieteams afspraken, regels en wetten nauwkeurig worden gevolgd. Belangrijk bij inzet van de teams is ook om aan verwachtingsmanagement te doen. Zowel plegers van woonoverlast als slachtoffers moeten zo veel en vroeg mogelijk duidelijkheid krijgen over de inzet van de teams, de aanpak, en de communicatieve en feitelijke opvolging van de probleemaanpak. De interventieteams werken dus twee kanten op: mensen die de wet, of gedragsregels aan hun laars lappen, kunnen direct worden aangepakt, en tegelijkertijd kunnen zij die dringend hulp nodig hebben, die hulp ook direct krijgen. Daarbij kan de intensieve samenwerking tussen de teampartners zorgen voor een efficiëntere aanpak van problemen''.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date