ONS.Vlaardingen slaat plank mis met beweringen

25-06-2016 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - ,,De laatste maanden is bij vele tientallen Vlaardingers door Evides de waterleiding afgesloten omdat zij de rekening niet op tijd hebben betaald. Alleen al in de Indische Buurt gebeurde dit veertien keer’’.

Een alarmerend bericht van de partij ONS.Vlaardingen en reden om het college vragen  hierover te stellen. Op de raadsvergadering van afgelopen donderdag wilde raadslid Ron Boers van ONS.Vlaardingen het nog eens ‘dunnetjes overdoen’ met een motie. Hierin werd het college opgeroepen  “alles in het werk te stellen dat ieder op dit moment van water afgesloten huishouden weer beschikt over stromend water, uitgezonderd de zorgweigeraars”. In dezelfde motie wordt gesteld dat is gebleken dat dit jaar nu al zeventig huishoudens in Vlaardingen zijn afgesloten van toevoer van water.

Klopt het echter wel wat ONS.Vlaardingen beweert ? Is bij 70 huishoudens in Vlaardingen vanwege het niet betalen van de rekening abrupt de waterleiding afgesloten ? Een telefoontje naar waterleverancier Evides bracht helderheid. ,,In totaal is in heel Vlaardingen dit jaar op 41 adressen het water afgesloten, waarvan er 17 weer aangesloten zijn’’, aldus een woordvoerder. ,,Voordat dat punt bereikt is, is hier echter wel een lange procedure gevolgd en heel veel tijd verstreken. Er wordt eerst een herinnering gestuurd en als daar na enige tijd niet op gereageerd wordt volgt er een aanmaning. Gebeurt er dan nog niets, dan gaan we op huisbezoek om te kijken of we kunnen helpen eventuele problemen op te lossen. Daarbij kijken we of we de wijkteams en de gemeente in moeten schakelen, en eventueel ook schuldhulpverlening. Ons doel is daarbij niet koste wat kost het ‘geld binnenhalen’ maar eerder te zorgen dat mensen begeleid worden om uit de problemen te komen. Op dat punt gekomen werken we ook nauw samen met de gemeente en we overleggen structureel. Sommige mensen zijn uiteindelijk heel moeilijk bereikbaar, ondanks dat we alles in het werk gesteld hebben, en in enkele gevallen mijden of weigeren mensen hulp. Zo kom je uit bij die adressen uit die dit jaar afgesloten zijn’’.

De motie van ONS.Vlaardingen werd op de raadsavond uiteindelijk niet in stemming gebracht na een toezegging van wethouder Oosterom zo snel mogelijk alles tot op de bodem uit te zoeken. Aan Vlaardingen24 liet Oosterom gisteren weten al extra maatregelen te hebben getroffen om voor ‘schrijnende gevallen’  een vangnet te bieden.  Tenslotte: het lijkt er op dat juist de afgesloten adressen zorgweigeraars zijn; een groep die ONS.Vlaardingen ook wil uitsluiten.

Gerelateerd