Ook GroenLinks pleit voor overkapping Marathonweg

23-05-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Na ONS.Vlaardingen pleit ook GroenLinks voor het overkappen van de Marathonweg. De partij hoeft voor die plannen niet ver te zoeken. Al in de vorige coalitieperiode (2010-2014), toen GroenLinks nog deel uitmaakte van het college, opperde de partij om de Marathonweg niet te ondertunnelen (kosten ongeveer 200 miljoen euro) maar om een kap over de Marathonweg te plaatsen. Het plan kwam vanwege de recessie en de daarmee samenhangende bezuinigingen in de ijskast terecht.

Nu de recessie schijnbaar voorbij is en de bewoners rondom de Marathonweg steeds meer last ervaren van fijnstof, CO2 en geluidsoverlast haalt de fractie het plan weer uit de ijskast. Door verbeterde technieken kunnen, naast afzuiging van fijnstof en CO2, er zelfs in de overkapping zonnecellen worden ingebouwd, waardoor duurzame energie kan worden opgewekt.

De fractie van GroenLinks zal bij de behandeling van het Actieplan Mobiliteit dit voorstel inbrengen. ,,De benodigde financiering om een onderzoek te starten zal bij de voorjaarsnota gevonden moeten worden. De definitieve plannen zullen in een volgende regeerperiode gerealiseerd moeten worden.’’

Gerelateerd