Oppositie woedend op college: ‘Achterkamertjespolitiek’

21-01-2020 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Open en eerlijk communiceren en geen informatie achterhouden. Dat was de afspraak die de laatste raadsvergadering werd gemaakt tussen alle fracties en het college. Daarvan lijkt voorlopig niets terecht te komen en de oppositie is woedend. Vandaag werden er maar liefst 24 schriftelijke vragen gesteld die vooral gingen over de laatste acties van het college rond de bezuinigingen. Een nieuw dieptepunt in de Vlaardingse politiek, waarbij het maar niet rustiger lijkt te worden.

In eerste instantie was er een regiegroep opgezet, met vertegenwoordigers uit de coalitie en de oppositie, aangevuld met financieel wethouder Sebastiaan Nieuwland. Die regiegroep ging helpen de koers te bepalen rond de bezuinigingen. Het college heeft echter zonder diezelfde regiegroep een extern adviseur aangetrokken en die schreef een rapport over dat er niet 8 maar ruim 12 miljoen bezuinigd moet worden. Dat inhuren van die adviseur kostte en passant ook een flinke duit: €35.000. ,,En waarvan wordt dat dan betaald?’’, vraagt de oppositie zich af.

Daarnaast is het aantal thema’s dat bespreekbaar is waar het om bezuinigingen gaat beperkt door het college tot slechts vier: Wonen, Sociaal Domein, Onderwijs en Veiligheid. Eerder werd gezegd dat elk onderwerp bespreekbaar was en in een enquête, voorgelegd aan de inwoners van de stad, werden maar liefst 16 thema’s voorgelegd. Ook daarover is de oppositie niet geraadpleegd.

En er is meer kritiek van de oppositie op het handelen van het college. Van een (besloten) raadsavond van 14 januari zegt het college dat daar besluiten zijn genomen, maar de vergadering blijkt niet opgenomen te zijn; niemand die dat dus terug kan luisteren, en het doet denken aan de ‘bonnetjesaffaire’ waarbij toenmalig minister van Veiligheid & Jusititie Ivo Opstelten op moest stappen.

Kortom, het college heeft volgens de oppositie nagelaten om vooraf en tijdig belangrijke besluiten en informatie voor te leggen. Hoe de voorzitter van het college én van de raad burgemeester Bas Eenhoorn uit deze impasse gaat komen is de vraag. Vooralsnog heeft Stefanie Solleveld van de PvdA aangegeven uit de regiegroep te stappen, met name omdat deze genegeerd wordt inzake belangrijke besluiten. ‘Het college houdt zich steeds weer niet aan de gemaakte afspraken’, aldus Solleveld, die vertelt dat daardoor de basis om samen te werken is weggevallen. Collega Frans Hoogendijk die ook in de regiegroep zit namens de oppositie neemt waarschijnlijk dezelfde stap. En zonder deze inbreng is het college dan weer terug bij af.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date