Participatie: van meepraten naar zelf doen

19-02-2016 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - ,,We moeten ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk initiatieven van inwoners van Vlaardingen gestalte krijgen, waarbij we ook onze eigen rol en taak als raad in de gaten houden’’. Met deze woorden gaf Raymond van Haren, raadslid van VV2000/Leefbaar Vlaardingen, misschien wel het meest kernachtig aan waar het om draait bij het onderwerp Participatie. Gisteren werd het agendapunt “Programma Participatie”  uitgebreid in de raad besproken. Het stuk gaat met name in over een andere rol van de overheid: burgers moeten meer ruimte krijgen en de gemeente moet faciliteren, ervoor zorgen dat ideeën en initiatieven de kans krijgen om werkelijkheid te worden; niet meer  ‘nee, tenzij..’ maar ‘ja, mits…’.

In de laatste commissie waar dit onderwerp werd besproken leek iedereen zich al te kunnen vinden in het Programma Participatie van portefeuillehouder Hans Versluijs. Gisteren had dus evengoed volstaan kunnen worden met een stemming, maar de VVD had in commissieverband al gezegd dat voor de inwoners van Vlaardingen dit misschien wel vreemd zou overkomen. Er moest dus ook in de raad voor de toeschouwer nog wel wat over gezegd worden. Diezelfde VVD overigens vond gisteren het voorliggende stuk ‘ineens’ toch wat tot verwarring leiden; waar ging het nou eigenlijk over ? Over burgerparticipatie, over de Participatiewet of over overheidsparticipatie ? De wethouder moest daar eigenlijk maar eens een goede scheidslijn aanbrengen. Desnoods moest het voorstel maar even teruggetrokken worden en een nieuw voorstel ingebracht. Hans Versluijs pareerde dit ‘konijn uit de hoge hoed’ van de VVD door te antwoorden dat het hele woord/begrip Participatiewet niet voorkwam in het stuk.

Aan andere partijen was deze ‘worsteling’ van de liberalen zo’n beetje ontgaan. Er was bij de meeste raadsleden geen onduidelijkheid over waar het Programma Participatie over ging, maar hier en daar zou het misschien wel wat aangevuld kunnen worden. Desiree de Jong van het AOV bijvoorbeeld stelde dat de kaderstellende en controlerende taak van de raad wel wat beter omschreven kon worden. Frans Hoogendijk van ONS Vlaardingen en Raymond van Haren van Leefbaar Vlaardingen waren dezelfde mening toegedaan en dienden een motie in waarin die controlerende taak omschreven werd en de ‘vinger aan de pols’ gehouden werd.

Bij de stemming kon het Programma Participatie uiteindelijk op unanieme instemming rekenen waarbij de VVD de wethouder, na een goed gesprek tijdens een schorsing in de wandelgangen, het voordeel van de twijfel gaf.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date