Plannen bibliotheek nog onzeker

10-06-2015 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De plannen voor de bibliotheek zoals het college die voorstelt, zijn nog lang niet zo zeker als de Voorjaarsnota aangeeft. Eerder kondigde portefeuillehouder en wethouder Cees Oosterom aan dat de bibliotheek in de Waalstraat in het centrum blijft bestaan en de huidige filialen in de Holy (bij het Lyceum Vos)en de Westwijk (in de Prins Willem-Alexanderschool) kinderbibliotheken zullen worden met een servicepunt voor volwassenen. Daarbij werd er ook gesproken over een vierde kinderbieb in het nieuw te bouwen schoolgebouw aan de Van Hogendorplaan.

In de Voorjaarsnota, die gisteren gepresenteerd werd, waren de plannen van Oosterom met de bibliotheken naadloos overgenomen van het eerder ingenomen collegestandpunt. In de raadsvergadering van donderdag 4 juni werd Oosterom echter ondervraagd door PvdA-raadslid Stefanie Solleveld. Zij vindt het collegestandpunt wel wat al te snel ingenomen; na de behandeling tijdens een oriënterende raadsvergadering op 2 april werd toegezegd dat hier nog een raadscommissie over zou worden gehouden. Die toezegging leek niet nagekomen te worden en Solleveld wilde van de wethouder weten hoe het nou ‘precies zat’.

Slaat de wethouder geen stappen over?


,,Het verbaasde me wel dat het leek alsof het college zich al achter één van de scenario’s geschaard had’’, aldus Solleveld tijdens de raadsvergadering. ,,De wethouder heeft toegezegd met een berekening te komen in een raadscommissie voor wat betreft de bezuiniging. Waar zit dan die bezuiniging als er in plaats van de huidige drie bibliotheken er zelfs nog een vierde bij komt?’’ Over de berekening waar het de bezuiniging van € 500.000 betrof, een afspraak bij de Begroting van 2014, wilde Solleveld dat de wethouder hier in commissieverband mee terug zou komen, zoals toegezegd. ,,U heeft gezegd dat één en ander uw probleem is, zo hard wil ik het echter niet zeggen. Ik wil wél voorkomen dat het uiteindelijk ons probleem als raad wordt. Als er pas aan het einde van het jaar een voorstel in commissie wordt gebracht dan valt daar voor ons niet zoveel meer van te vinden, gezien de tijdsdruk.’’ Solleveld refereerde hiermee aan de insteek dat in 2016 een en ander gerealiseerd moet zijn, inclusief fusie en al. Ze voegde hier nog aan toe dat ze graag mee wilde denken en zeker ideeën heeft over hoe de ‘nieuwe bibliotheek’ er uit zou kunnen zien: ,,De bibliotheek moet blijven bestaan, daar ben ik voorstander van, maar waarom drie kinderbibliotheken bijvoorbeeld als iedere zichzelf respecterende school al een mediatheek heeft?’’

Solleveld werd waar het de procedure betrof bijgevallen door verschillende raadsleden, waaronder fractievoorzitter Vera Kalf van de VVD. De laatste merkte op dat het leek alsof een oriënterende raadsvergadering, waarin dit punt was behandeld, bijna een besluitvormende status had: er moest toch zeker nog wel een commissie komen?

Toezeggingen


Wethouder Oosterom antwoordde dat de richting die gekozen was, gesprekken met Maassluis/Midden Delfland over een fusie met de bibliotheek daar, wel de kant was die men nog steeds opging. Over de inspraak van de raad was hij duidelijk en deed hij toezeggingen: ,,Kort na de zomervakantie kom ik in een commissie terug met een voorstel en daar kunt u natuurlijk nog van alles van vinden. Of u nou kiest voor één Centrale en een aantal kinderbibliotheken of een andere optie, u bent en blijft aan zet.’’Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date