Politiek kritisch op plannen afvalscheiding

08-08-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - De fracties van D66 en GroenLinks hebben vragen gesteld over de plannen die het college heeft met betrekking tot de afvalscheiding in Vlaardingen. Het scheidingspercentage zit nu op ongeveer 26 procent, de ambitie in Vlaardingen ligt op 44 procent. Het plan van het college geeft volgens D66 en GroenLinks onvoldoende aan hoe de beoogde doelstellingen zullen worden bereikt. D66 en GroenLinks zeggen alternatieven aan te dragen om de doelstellingen te realiseren en het college tot actie aan te zetten.

Verantwoordelijk wethouder Ruud van Harten heeft op 4 februari, 3 maart en 12 april 2016 met leden van de gemeenteraad gesproken over de plannen voor afvalscheiding. Tot op heden heeft er nog geen besluitvorming in de gemeenteraad plaats gevonden. GroenLinks en D66 vragen zich onder meer af of en hoe een in te voeren pasjessysteem voor de vuilcontainers zal zorgen voor een hoger percentage afvalscheiding: ,,Tot op heden zijn alleen argumenten gegeven voor het voorkomen van illegaal storten van (bedrijfs)afval bij inzamelpunten, maar niet voor betere afvalscheiding of het verminderen van de hoeveelheid afval.  De wethouder heeft aangegeven dat het pasjessysteem zal zorgen voor minder afval dat zal worden aangeboden. Onduidelijk is waarop deze aanname is gebaseerd, aldus de fracties van D66 en GroenLinks. ,,Gaan Vlaardingers vanwege de aangepaste containers minder producten met bijbehorend afval kopen? Als dat niet zo is, waar blijft het afval dan, als er daadwerkelijk minder aangeboden wordt bij de Afval Apart Punten?’’

De fracties vragen vervolgens hoe het college denkt de investering van €689.000 in het pasjessysteem denkt terug te verdienen? Ook zijn ze benieuwd hoe nou het voorgeschotelde scheidingspercentage omhoog gebracht gaat worden: van 26% naar 44% in 2018 is ambitieus, maar kan dat wel gehaald worden als het percentage het afgelopen jaar met slechts 1% omhoog gegaan is?  

Los van de verschillende inhoudelijke vragen willen D66 en GroenLinks tenslotte van het college ook graag weten hoe het denkt over het feit dat ‘slechts’ 8% van het totale Nederlandse afval huishoudelijk van aard is en dat 92% bedrijfsafval betreft. Met andere woorden, de gemeente zet in op betere afvalscheiding van haar burgers maar hoe is het gesteld met het bedrijfsafval?

Gerelateerd