PvdA: vaart achter fusie bieb

23-10-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Met een ruime meerderheid nam de gemeenteraad bij de Voorjaarsnota een amendement van de PvdA aan over de verzelfstandiging van de Bibliotheek Vlaardingen; de bibliotheek moet daarbij geen deel meer uitmaken van de ambtelijke organisatie.  Er worden nu stappen gezet richting een fusie met de Bibliotheek Maassluis/Midden Delfland, meldde het college in september in een raadsmemo.

De gemeente heeft inmiddels opdracht verstrekt voor een 'due diligence' onderzoek ofwel ‘boekenonderzoek’, waarmee (financiële) consequenties, randvoorwaarden en risico's in kaart worden gebracht. Voor de PvdA mag er wel wat vaart gezet worden achter het toewerken naar een fusie. Fractievoorzitter Stefanie Solleveld stelde het college er deze week vragen over.

Solleveld vindt dat het door het college afgekondigde onderzoek naar de financiën van de nieuwe fusiepartner veel eerder had kunnen plaatsvinden en vraagt of het college dit ook zo ziet. Over het onderzoek zelf vraagt ze vervolgens aan welk bedrijf dit is uitbesteed en of er meerdere offertes bij verschillende bedrijven zijn opgevraagd.

Het college stelde in de raadsmemo van 27 september dat er ‘constructieve gesprekken’ plaatsvinden tussen de managers van beide bibliotheken. De PvdA vindt dit een nogal breed begrip en Solleveld verzoekt dan ook wat meer informatie te geven over inhoud en details van deze gesprekken. Over de snelheid waarmee de fusie rondgemaakt wordt is ze stelliger dan het college; het college stelt in de raadsmemo de fusie ‘in beginsel’  op 1 januari 2018 te willen realiseren, daar waar Solleveld het heeft over ,,Het liefst zo snel mogelijk doch uiterlijk 1 januari 2018’’. Ze verzoekt tenslotte het tijdspad maar eens te schetsen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date