Raad akkoord met Begroting 2020 maar daarna...?

07-11-2019 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Vanavond werden in de raadsvergadering de Begroting van komend jaar en die over meerdere jaren behandeld. Of eigenlijk ook weer niet, want er is een tekort van een miljoen of 5 en er moet nog wat meer dan dat bezuinigd worden. En dat werk je niet weg in een avond. De Meerjarenbegroting moet sluitend zijn in het voorjaar van 2020, en de ‘weg daarheen’ , daar gaat een ‘regiegroep’ zich over buigen. De Begroting voor alleen komend jaar moest overigens vandaag al goedgekeurd worden, want die moet op 15 november bij de Provincie liggen.

Vanavond kon iedereen even zijn zegje doen, en dat ging dus eigenlijk niet over waar wel of niet bezuinigd moest worden, maar onder meer over de ‘staat van Vlaardingen’ en hoe het beter kon. De VVD vroeg zich bijvoorbeeld af of er niet teveel 'lagere inkomens' in Vlaardingen woonden en te weinig middeninkomens en hogere inkomens. VVD raadslid Kees Rijke goochelde daarbij met allerlei cijfers en ‘gemiddelden’, maar iedere rekenmeester weet dat dit de slechtst mogelijke rekeneenheid is.

Eerder deze week had Ruben van de Zande van de VVD gesuggereerd dat het beter was dat we wat meer sociale huurwoningen van mindere kwaliteit moesten slopen zoals het strookje bebouwing tussen de Pruissingel en de Markgraaflaan. ‘We moeten bouwen, bouwen, bouwen en werken aan een beter ondernemersklimaat’. Een mond vol voor een partij die al anderhalf jaar in het college zit en niet eerder met grootse oplossingen voor grootse problemen leek te komen? Volgens de Onafhankelijke Socialisten wel, waarbij raadslid Marcel Kerkhof het betoog van de VVD afdeed als verkiezingspraat. ‘En Mark Rutte is een uitstekend manager, want hij heeft de problemen bij een ander, de gemeenten, op het bord gegooid’, aldus Kerkhof.

Lianne van Kalken van GroenLinks sloot in haar betoog redelijk naadloos aan bij Kerkhof, en strooide met wat krachttermen; zij toonde daarmee vooral haar boosheid over het doorschuiven van allerlei zaken door de landelijke overheid naar de gemeenten, en daar ook nog eens fors minder geld voor beschikbaar stellen.

Stefanie Solleveld van de PvdA verklaarde blij te zijn dat nu ‘alle lijken uit de kast’ waren gekomen onder de huidige wethouder van Financiën, Sebastiaan Nieuwland. Ze vond het een goed plan om de bevolking te raadplegen en samen te werken om te kijken wat behouden moest blijven en waar mogelijk bezuinigd. Maar de wettelijke taken moeten daarbij vanzelfsprekend wel overeind blijven staan. En het huidige coalitieakkoord was dan niet heilig, aldus Solleveld.

Koen Kegel van D66, de partij met een wethouder aanwezig in het college, toonde zich op voorhand al bereid om het genoemde coalitieakkoord aan te passen. Kegel: En wat de positieve ontwikkelingen betreft, en die zijn er ook, is mogelijk Decathlon bereid, nu vestigen in Schiedam van de baan is, om in een prachtig leegstaand pand in ons centrum te komen.

Ron Boers, van de gelijknamige fractie, kondigde aan om alsnog binnenkort met een eigen begroting te komen, ‘waarbij er zelfs geld over zou blijven voor nieuwe investeringen’.

Feitelijk waren er weinig vragen te beantwoorden voor financieel wethouder Sebastiaan Nieuwland, noch voor zijn collega Ivana Somers (Wonen) die de VVD nog antwoord gaf op de vraag of Vlaardingen voor de omliggende gemeenten niet een afvoerputje was. Er bleken in ieder geval meer mensen naar Vlaardingen te zijn verhuisd uit Schiedam en Rotterdam dan andersom. Daarop stelde Kees Rijke van de VVD voor om de instroom ‘van buiten’ dan maar te beperken.

Na een korte schorsing kwamen de korte stemverklaringen en vond de stemming over de Begroting 2020 plaats. Die werd, zoals verwacht, aangenomen en wel met 25 stemmen voor en 9 stemmen tegen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date