Raad akkoord met Begroting

11-11-2016 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Met een meerderheid van 18 stemmen voor en 14 tegen is de gemeenteraad gisteren akkoord gegaan met de meerjarenbegroting 2017-2020. Daarbij werden ook nog eens enkele wijzigingsvoorstellen (amendementen) en een aantal moties aangenomen.

De SP kreeg het voor elkaar om de gereserveerde €250.000, bedoeld voor de herbestrating van de Korte Hoogstraat,  apart in een projectpotje voor het aanpakken van de binnenstad te krijgen. De partij verwacht daarmee meer grip te kunnen houden op de plannen voor de totale aanpak van de binnenstad.

Fractievoorzitter Stefanie Solleveld van de PvdA maakte het wethouder Cees Oosterom lastig met een amendement over het Taal- en Informatiepunt Laaggeletterdheid. Oosterom’s plannen om dit in de Centrale Bibliotheek te huisvesten werd door een meerderheid gedwarsboomd; de wethouder moest in overleg met Stichting Aanzet en Stichting Samen Schrijven ook maar eens naar andere alternatieven kijken, die mogelijk wat laagdrempeliger waren. Het verdwijnen van Stichting Samen Schrijven van de Hoogstraat afgelopen jaar zou hiermee weleens teruggedraaid kunnen worden.

De plannen van ONS.Vlaardingen om het aantal medewerkers Toezicht & Handhaving te verdubbelen gingen ook niet door. ONS had maar liefst vijf wijzigingsvoorstellen op de Begroting ingediend om dit voor elkaar te krijgen. Hoewel alle partijen hier positief tegenover stonden had ONS iets over het hoofd gezien; het geld moest komen van taken die ook al wettelijk verplicht uitgevoerd moeten worden. De voorstellen van ONS zouden daardoor een flink gat in de Begroting slaan. Het oorspronkelijke collegevoorstel, uitbreiding van Toezicht en Handhaving met vijf voltijds medewerkers en meer geld naar begeleiding en preventie van ‘probleemjongeren’, haalde het wel. De raad blijft daarbij strak monitoren wat de effecten zijn. Een motie van ONS om te onderzoeken of op de Vlaardingse middelbare scholen het programma ‘Over de Streep/Challenge Day’  aangeboden kan worden kreeg een meerderheid achter zich.

Veel andere moties kregen ook een meerderheid mee, waarbij er een aantal, na toezeggingen van een wethouder, werd ingetrokken. Een vreemd moment daarbij was dat het CDA een motie over het beperken van het eigen risico introk, maar even ‘vergeten’ was om mede-indiener SP hierover te raadplegen.

Een bijzondere rol was weggelegd voor de VVD die zo’n beetje tegen alle voorstellen stemde die op tafel kwamen. Sowieso stemde de partij tegen de Begroting vanwege ‘het ontbreken van een toetsingskader’, ofwel een integrale Stadsvisie. Zelfs sympathieke voorstellen zoals het inrichten van lege etalages met werken van Vlaardings beeldend kunstenaars kon de VVD niet bekoren. Fractievoorzitter Vera Kalf kreeg wel weer de zaal aan het lachen met haar betoog over ‘poepzuigers’. Ze vond dat er meer gedaan kon worden aan de buitenruimte en verklaarde over het inzetten van het apparaat dat hondenpoep verwijderen moet: ,,Niet één keer zuigen, niet twee keer, maar zo vaak zuigen als nodig is’’.

Een deel van de debatten ging over zaken die buiten de orde en onderwerpen van de Begroting vielen, dus het had wel korter gekund.  Desondanks werd de raadsvergadering, vroeger dan verwacht, om 22.00 uur al afgehamerd.

 

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date