Raad buigt zich over eigen functioneren

11-02-2019 Politiek Redactie

VLAARDINGEN -  Het huidige college én de huidige werkwijze van de raad zijn niet stabiel genoeg en vormen onvoldoende basis voor het goed besturen van de stad. Dat was afgelopen donderdag de conclusie van onderzoeker en organisatieadviseur Hans Andersson. Precies een week later, op 14 februari, zal de raad zich in een openbare vergadering buigen over het rapport van Andersson en zijn adviezen.

Het rapport zelf is samengesteld uit eigen observaties van Andersson maar ook uit gesprekken met de voltallige raad, het college, de ambtelijke top en nog meer dan een handvol andere betrokkenen. De conclusies uit al dit materiaal zijn ‘niet mals’ te noemen: Een verharde politieke sfeer met het kenmerk van een tegencultuur is bepalend voor de gemeenteraad van Vlaardingen. Daarnaast is er een dieperliggend wantrouwen en rauwe omgangsvormen niet zozeer gestoeld op politiek inhoudelijke verschillen van mening, maar veeleer op het politieke spel om de persoonlijke macht(sposities).

Het populisme is ook in de Raad van Vlaardingen volop binnengedrongen en bepalend voor het gedrag van sommige partijen. Het gevaar van cliëntelisme ligt op de loer. Niet het algemeen belang en het vertrouwen van de burgers in de volksvertegenwoordiging staat dan voorop, maar het stemmen winnen en bedienen van de eigen achterban. In de gewone media en op social media worden daarbij tegenstellingen uitvergroot.

Op de avond van de presentatie zelf werd door enkele fracties, waaronder Beter voor Vlaardingen en de fractie Boers, het rapport in de wandelgangen al min of meer afgedaan als ‘subjectief’;  immers, de burgemeester zou als opdrachtgever belang hebben bij de gegeven conclusies in het rapport. Volgens politieke commentatoren is het natuurlijk een beproefd ‘recept’ om eerst personen in diskrediet te brengen en de inhoud van de boodschap daarmee opzij te schuiven.

De gemeenteraad staat voor de uitdaging snel aan te sturen op een college dat kan rekenen op een meerderheid in de raad of voorlopig door te gaan op ‘de oude voet’. Na het uit het college stappen van SP wethouder Arnout Hoekstra op 16 november 2018 en het uit de fractie zetten van ONS Vlaardingen van Ron Boers en Tim Thiel bleven er 13 zetels over om het college te steunen. Niet alleen een minderheid met geringe steun, maar met drie relatief onervaren wethouders (alleen Bart de Leede was al eens wethouder, in Schiedam) en veel nieuwe en onervaren 'gezichten' in de raad is er weinig bestuurskracht over om de komende zware dossiers succesvol op te pakken. Hierbij zitten onder meer het integraal huisvestingsplan, de reconstructie van de Marathonweg en de reconstructie van de binnenstad.

Het huidige Raadsakkoord is volgens velen in feite een aangeklede agenda. De huidige problemen en opgaven in de stad worden aangekondigd, zijn echter niet nader uitgewerkt en er zijn geen keuzes gemaakt over de politiek inhoudelijke koers voor de toekomst van Vlaardingen. Ook de financiële vertaling en de consequenties daarvan moet nog helemaal plaatsvinden. Door meerdere fracties wordt er openlijk aan getwijfeld of het opstellen van de plannen voor deze dossiers én de financiële consequenties adequaat door de Raad – werkend met een Raadsprogramma – kunnen worden aangepakt.

Of en hoe de raad persoonlijke vetes, het eigen gelijk en het bedienen van de eigen achterban opzij zal zetten is de vraag die vanaf donderdag 14 februari beantwoord moet worden.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date