Raad gestart met Begroting

04-11-2016 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – In het ‘rampjaar’ 2014, waarin op de Markt nog gedemonstreerd werd tegen vergaande bezuinigingen, spraken maar liefst 40 particulieren en vertegenwoordigers van instellingen in bij de Begroting. Bij de start van de behandeling van de Begroting in de gemeenteraad gisteren waren het er slechts vier.

Het spits werd afgebeten door Frans Kuil, die vooral een tirade hield over de manier waarop de raad haar werk doet. Foute besluiten, partijpolitieke spelletjes en in de raad zitten voor eigen gewin, zo oordeelde Kuil in zijn speech, waarbij hij zijn spreektijd ver overschreed en door burgemeester Bert Blase tot de orde geroepen moest worden. Inhoudelijk droeg Kuil desondanks een aantal relevante zaken aan; wanneer werd er nou eens haast gemaakt met de ontwikkeling van het braakliggende terrein aan de Zwanensingel waar hij zelf naast woont, zo vroeg hij zich af. Daarnaast vond hij dat er meer werk gemaakt moest worden van alles wat aangedragen was aan ideeën voor de Stadsagenda. De kosten voor het realiseren van al die ideeën moesten bovendien in de Meerjarenbegroting opgenomen worden.

Tweede spreker was Milton King , vrijwilliger bij de buurtbemiddeling in Vlaardingen en voormalig kandidaat voor het nachtburgemeesterschap. King pleitte voor het opnemen in de Begroting van een budget voor Buurtbemiddeling Vlaardingen, een organisatie geheel bestaand uit vrijwilligers. Buurtbemiddeling doet er wellicht beter aan een subsidieaanvraag in te dienen. Het is dan wel noodzakelijk wat meer openheid te geven over werkwijze, inzet en resultaten, want de eigen website geeft daar onvoldoende duidelijkheid over.

Derde spreker in de rij was Koen Kegel, die zich als professional dagelijks inzet voor onderzoek naar meer hergebruik van materialen. Kegel pleitte ervoor om als gemeente nog meer lef en daadkracht te tonen op onder meer het gebied van de duurzame opwekking van energie. Als oprichter en bestuurslid van het Vlaardings Energie Collectief is hij met een groot aantal particulieren hier al mee bezig. ,,Belangrijker dan potten met subsidies is een ondersteuner en aanjager vanuit de gemeente’’, aldus Kegel.

Marry Broek van Stichting Aanzet sloot de rij van sprekers met een pleidooi voor de aanpak van Laaggeletterdheid. Het college heeft onlangs een nota hierover samengesteld met het voorstel om een lokaal taalakkoord op te stellen en een kwartiermaker aan te stellen die de voorbereidingen op zich neemt. Broek wees de raad erop dat alle instrumenten nu al voorhanden zijn, in de ervaring met en deskundigheid van de aanpak van laaggeletterdheid bij onder meer Stichting Aanzet en Stichting Samen Schrijven. ,,Vertrouw op de kennis en kunde, de ervaringen die er al zijn en maak gebruik van de bestaande structuren’’, aldus Broek tenslotte.

Aanstaande woensdag om 19.30 uur wordt de raadsvergadering over de Begroting heropent. De fractievoorzitters van alle partijen zullen dan in de Algemene Beschouwingen hun visie geven op de Begroting.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date