Raad na debat over 'foutje': En nu de bezem door organisatie!

19-09-2019 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – ‘Dit is een fout geweest’. Dat was het eerste antwoord van verantwoordelijk wethouder Sebastiaan Nieuwland op vragen vanavond in de raad. Het onderwerp was de zaak rond de Onroerend Zaakbelasting (OZB).

ONS Vlaardingen haalde onlangs nog boven tafel dat er vorig jaar geen doorberekening was van de bijdrage aan het ondernemersfonds door ondernemers. Die zit normaal gesproken bij de OZB voor ondernemers die ook eigenaar van een bedrijfspand zijn. Dat was een kostbaar ‘foutje’  van €650.000 dat later niet is teruggehaald bij de ondernemers. Het kwam naar voren toen in 2019 die doorberekening er wel was, waardoor de OZB aanslag een stuk hoger lag, maar ditmaal wel correct. Wethouder Nieuwland vulde ook nog aan dat dit het college nooit eerder ter ore is gekomen en nooit naar voren is gebracht (door de ambtelijke staf) toen ‘het speelde’.

ONS Vlaardingen had er een debat over aangevraagd waarbij verschillende partijen de zorg uitspraken dat er mogelijk vaker onvolledige of verkeerde informatie bij de raad zou komen. En wie was hier nou voor verantwoordelijk?

Over de verantwoordelijkheid werden geen duidelijke uitspraken gedaan en wethouder Nieuwland durfde ook niet te stellen dat ‘dit het nou is’. ,,Ik verwacht dat er mogelijk nog wel wat ‘op mijn bureau’ terecht komt’’, aldus wethouder Nieuwland. Nog meer ‘lijken’ die uit de kast moeten komen. ,,Vanaf nu gaan we u hierover wel op een goede manier informeren’’.

Uit de woorden van wethouder Sebastiaan Nieuwland viel op te maken dat er in de ambtelijke processen en het handelen van ambtenaren nog wat viel te sleutelen. Overigens was dat ook een conclusie van het rapport van interim gemeentesecretaris Van Hofwegen.  Desondanks moest er door de wethouder, en dus het college, behoedzaam gehandeld worden; immers, de politiek, raad en college. zijn ook weer in grote mate afhankelijk van dat ‘ambtenarenapparaat’. Daar zit de kennis, daar worden alle beleidsmaatregelen voorbereid en uitgevoerd, alle antwoorden op alle vragen behandeld en geformuleerd en met die ambtelijke staf moet je nog jaren samenwerken.

Frans Hoogendijk van ONS Vlaardingen vond in zijn slotbetoog dat de beantwoording van de vragen door het college acceptabel en geloofwaardig was. ,,ONS Vlaardingen zal dus ook geen Motie van Treurnis indienen, gezien de feiten’’, zo besloot hij. Een tweetal moties, van ONS Vlaardingen en de ChristenUnie/SGP, over het rapport over het functioneren van de organisatie werd hierna nog in stemming gebracht. Die van ONS Vlaardingen was wat scherper gesteld en kreeg geen meerderheid. Die van de ChristenUnie/SGP werd aangenomen: interim gemeentesecretaris dit jaar nog aan de slag met de conclusies van zijn rapport. En daarbij moet de bezem door de organisatie.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date