Raad over arbeidsmigranten: 'Het schiet niet op'

18-10-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De raad boog zich vanavond over de Startnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten, een onderwerp waarover inwoners van Vlaardingen zich op 20 september al hadden uitgesproken , en dat met de nodige frustraties. Officieel beschrijft het stuk van het college hoe de huisvesting van arbeidsmigranten te reguleren. Het gaat daarbij ook in op maatregelen voor het tegengaan van woonoverlast en het opkopen van panden ten behoeve van verhuur aan deze doelgroep.

Het eerste kwartier debatteerde de raad nog over hoe het onderwerp te bespreken; met of zonder de inbreng van de in ruime mate aanwezige bewoners, toch eerst met alleen het ‘presidium’ (dagelijks bestuur van de raad) of weer terug naar de agendacommissie? Na een kwartier werd er besloten om de vijf ‘insprekers’  aan het woord te laten en daarna te kijken hoe verder hierover te vergaderen. De Vlaardingers die in kwamen spreken kwamen dit keer vooral uit Holy, waar aan de Zwanensingel een groot aantal tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten gepland staat.

Er werd door de sprekers kritiek geuit op de gebrekkige registratie van het aantal woningen dat aan arbeidsmigranten verhuurd wordt, met name in de particuliere sector. Daarbij werd ook aangegeven dat woningcorporatie Waterweg Wonen aardig wat bezit verkocht had via makelaars; woningen die blijkbaar vervolgens voor het huisvesten van  arbeidsmigranten bestemd werden. In het pand waar aan de Abcoudehoeve voorheen supermarkt LIDL zat zouden volgens diverse omwonenden ook nog een aantal ‘units’ voor arbeidsmigranten gepland staan. Terwijl dat in eerste instantie appartementen voor senioren leken te worden. Door alle pleidooien van de sprekers heen klonk in ieder geval de roep om toekomstige overlast te voorkomen en de huidige ervaren overlast aan te pakken.  

Nadat uiteindelijk meer dan de aangekondigde vijf inwoners hun zegje hadden gedaan was het voor de raad nog steeds de vraag hoe nu verder. Daarbij kreeg verantwoordelijk wethouder Arnout Hoekstra ook nog wat kritiek op de inhoud van de Startnotitie: onduidelijk en ook nog eens vaag waar het ging om de kosten van de verschillende mogelijke maatregelen om overlast en huisjesmelkers tegen te gaan. Het enige waar de raad het wel over eens was , was dat er nu snel wat moet gebeuren. De wethouder moest volgens meerdere fracties nou maar aan de slag gaan met het voorliggende stuk.

Voorzitter Nol Kloosterman vond het aan het eind ‘niet opschieten’ en doelde daarbij op de vele verschillende manieren waarop de raad het onderwerp wilde behandelen. Het dagelijks bestuur van de raad zal nu moeten besluiten hoe verder.