Raad ruimt restjes op

19-12-2018 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Vanavond vergadert de gemeenteraad. Voor het laatst dit jaar, maar als het even tegenzit met besluiten nemen dan wordt er morgenavond verder vergaderd. Op de agenda staan wat ‘hamerstukken’ en een aantal punten waar in eerdere vergaderingen blijkbaar nog onvoldoende over gezegd is. Het sluitstuk wordt gevormd door een elftal moties: 6 ‘restanten’ van de Begroting en daarnaast 5 later ingediende voorstellen.

In ieder geval gaat het vanavond over het wel of niet op korte termijn slopen van de sporthal aan de Baanstraat waar Stichting Spoetnik (hulp aan Oekraïne) en de Cultuurwerkplaats hun onderkomen hebben. Wie de discussie  in de raad op 11 december gevolgd heeft , weet ook dat uitstel het meest waarschijnlijk lijkt. Wethouder Bart Bikkers is wel gevraagd met een ander ‘kostenplaatje’ te komen.

Een ander ‘puntje’ is de extra subsidie die het Museum Vlaardingen gevraagd heeft, op basis van een nieuw bedrijfsplan: €150.000 extra voor de komende twee jaar: ,,Met dit bedrag wil de stichting (Museum Vlaardingen) een eerste goede nieuwe start maken met het op orde brengen van de bedrijfsvoering en het organiseren van vliegwielactiviteiten’’. De helft wordt uitgekeerd aanstaand jaar en over de rest wordt bij de volgende Begroting gesproken in november 2019. Naar verwachting zal de raad hier positief besluiten.

Dan de moties. D66 wil een onderzoek naar hoe de hoeveelheid restafval van Vlaardingers te halveren. Afvalverwerking kost steeds meer en dat zal doorberekend moeten worden aan de inwoners, dus daar moet een oplossing voor komen.

ONS Vlaardingen wil dat de bermen langs het fietspad bij de Hoekse Lijn ingezaaid wordt met bloemen die goed zijn voor de bijenstand, proeven met goedkoper parkeren dichtbij de winkels (hoe? dat vertellen ze niet), de Rotterdamwet selectief inzetten om problemen in de achterstandsgebieden te bestrijden en tenslotte toekomstige sloopwoningen beschikbaar stellen aan jongeren en studenten en niet aan arbeidsmigranten.

Het CDA wil dat er meer wordt gedaan om subsidies binnen te halen; zowel Europese subsidies als landelijke of provinciale. De fractie Boers sluit zich hierbij met een aparte motie aan.

De ChristenUnie/SGP wil compensatie voor reizigers van Schiedam tot Hoek van Holland voor de vertragingen bij de Hoekse Lijn en de AOV wil dat ook een ‘soort van’ voor ouderen die sinds kort vrij mogen reizen. De CU/SGP stelt daarbij een wel behoorlijke complexe regeling voor en de verantwoordelijk wethouder mag daarvoor bij de RET ‘de kastanjes uit het vuur halen’. Ongetwijfeld heeft de RET hiertegen inmiddels al een groep juristen paraat staan die dit gaat voorkomen.

De fractie Boers tenslotte wil de wielklem invoeren voor Oostblok-chauffeurs waarop een boete voor fout parkeren lastig te verhalen is, en het wooncomplex De Snaijer van Waterweg Wonen versneld laten slopen. 

Overigens zijn de meeste moties ingediend met steun van één of meerdere partijen. Hoe de stemmingen uitvallen kunt u vanavond live meemaken vanaf 20.00 uur in de Raadszaal van het stadhuis aan de Markt.

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date