Raad stemt in met 'rompakkoord'

05-06-2018 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Het leek zo mooi in de raadsvergadering vanavond: er was een akkoord opgesteld waarin werd geschetst wat het college (en raad) wil bereiken de komende vier jaar. Een ‘rompakkoord’  dat de komende tijd verder uitgewerkt gaat worden in een ‘raadsakkoord’. Direct kwam er kritiek vanavond in de gemeenteraad van onder meer Beter voor Vlaardingen  en de ChristenUnie/SGP dat de stukken eerder niet op de agenda stonden en dat men zich nauwelijks heeft kunnen voorbereiden. Van de agenda afhalen dus ? Bij een daaropvolgende stemming was er echter slechts een minderheid van 10 raadsleden voor het schrappen van dit punt.

,,Het is nogal een mager akkoord’’, vond Ivana Somers van Leefbaar Vlaardingen. ,,Je kunt er alle kanten mee uit en elk voorstel doen, wat je maar wilt’’. Het mocht wel wat ambitieuzer, zo viel uit de woorden van Somers te halen. ,,Oude wijn in oude zakken en grotendeels terug te vinden in de Begroting van afgelopen jaar’’, vulde fractievoorzitter Stefanie Solleveld van de PvdA aan. ,,Holle frasen met erg algemene ambities en we vrezen dat de uitwerking van het raadsakkoord ook niet veel zal opleveren’’.

Het was ook wel wat algemeen gesteld, zoals bijvoorbeeld bij het onderwerp ‘Inkoop’ onder “Bestuur, dienstverlening en participatie”: ,,Bij de inkoop van diensten en goederen en aanbestedingen hebben wij oog voor de economische kracht van Vlaardingen, werkgelegenheid en duurzaamheid’’. De harde percentages aan lokaal inkopen die ONS.Vlaardingen de afgelopen vier jaar doorgaans eiste van het ‘oude college’ ontbraken, terwijl deze partij wel aan de basis van dit rompakkoord heeft gestaan.

Ook veiligheid werd in wel heel grote lijnen beschreven, daar waar Ron Boers van ONS.Vlaardingen vrijwel elke raadsvergadering meer preventief ‘blauw’ op straat eiste: ,,Het veiligheidsbeleid wordt zowel preventief als repressief geoptimaliseerd. Waar nodig wordt dit op wijkniveau ingevuld, samen met de bewoners. Ook minder zichtbare vormen van onveiligheid pakken wij actief aan.’’ Het is echter afwachten hoe deze ambities verder uitgewerkt worden in een raadsakkoord.

D66 had al een amendement (aanvulling) op het rompakkoord klaarliggen: bij het onderwerp ‘Wonen’ moest opgenomen worden dat er meer koop- en huurwoningen in het ‘middensegment’  gebouwd worden., met de nadruk op eengezinswoningen. Met deze aanvulling (waartegen alleen de SP stemde) werd het rompakkoord unaniem aangenomen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date