Raad vergadert over extra geld Westwijk

08-10-2015 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Vanavond vergadert de gemeenteraad over een plan van aanpak voor de Westwijk. Het college doet daarbij het voorstel om een extra bedrag van €140.000 uit de reserves voor het Sociale Domein (bestemd voor zorg en welzijnsactiviteiten) te halen om problemen in de Westwijk te kunnen aanpakken.

De Westwijk heeft 12.500 inwoners waarvan een groot aantal moet rondkomen van een minimum inkomen uit arbeid of uitkering. De sociaaleconomische problemen, zoals armoede en schulden maken het voor de inwoners niet makkelijker op en brengen weer andere leefbaarheidsproblemen met zich mee. Volgens het “Kinderen in Tel-onderzoek” van het Verweij-Jonker Instituut behoort de Westwijk zelfs tot de slechtste wijken in Nederland om op te groeien.

Wethouders Cees Oosterom en Hans Versluijs zijn verantwoordelijk portefeuillehouders en hebben eerder aangekondigd extra inzet te gaan plegen om de huidige problemen in de wijk aan te pakken. Oosterom verklaarde daarbij: ,,We willen dat mensen niet verder afzakken’’, waren de krachtige woorden van Oosterom. ,,Er wordt extra geld uitgetrokken om niet alleen de sociale wijkteams uit te breiden, maar ook om heel snel te starten met schuldhulpverlening en projecten als Schuldhulpmaatjes. Als je zo één punt aanpakt, één probleem in het dagelijkse leven van mensen dan ontdek je tegelijkertijd de onderliggende problemen. Er is een aantal wooncomplexen in de Westwijkwaar onze eerste aandacht naar toe gaat’’.

De huidige aanpak van de sociale en economische problemen dateert al uit 2005 en wordt fors uitgebreid met extra middelen en mensen. De gemeente zal samen met Waterweg Wonen en welzijnsorganisatie Minters de krachten en initiatieven bundelen en nieuwe initiatieven ontplooien. Andere sociale partners en professionals in de wijk als de politie, de Kledingbank en de Voedselbank en het onderwijs worden hierbij nauw betrokken.

De raad heeft dit voor vanavond 20.00 uur op de agenda staan en de vergadering is openbaar toegankelijk.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date