Raad wil veel veranderingen in Begroting

07-11-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Waar gaat de gemeente de komende jaren geld aan uitgeven? Dat is waar het om gaat als er vergaderd wordt over de Begroting, en dat was ook vanavond het geval in de gemeenteraad.

De twaalf fracties in de raad spraken eerst hun Algemene Beschouwing uit: ze lieten weten wat ze van het afgelopen jaar vonden, welke mening ze hadden over de begroting en wat ze anders geregeld willen hebben. En voor dat laatste werden er dan weer voorstellen ingediend via amendementen of moties; een amendement is een aanpassing van de begroting en een motie is een oproep om ‘iets te doen’ aan een onderwerp, dus vrijblijvender.

Bij de Begroting vanavond lagen er maar liefst 21 amendementen en 12 moties ‘klaar’, overigens zonder dat al zeker was dat alles in stemming gebracht zou worden. ONS Vlaardingen was initiatiefnemer van 10 van de 12 ingediende moties (en van geen enkel amendement) , waarvan de meeste overigens (vrijwel) niets met de Begroting te maken hadden.

Vóór de vergadering had financieel wethouder Arnout Hoekstra op social media al het volgende laten weten: ,,Deze Begroting is niet op basis van een coalitieakkoord, maar op basis van hun eigen raadsprogramma. Ik ga er dan ook vanuit dat ze (de raad) unaniem de begroting vaststellen... Hoekstra had vanuit zijn ervaring natuurlijk wel kunnen weten dat er amendementen zouden komen, die komen er jaarlijks, maar mogelijk minder dan er nu voor lagen. Blijkbaar sloot de Begroting minder aan op het raadsprogramma dan gedacht.

En de kritiek van de raad was inderdaad dat de voorliggende Begroting voorbij ging aan beleid wat al was ingezet, deels niet was conform gemaakte afspraken en nieuwe raadsvoorstellen financieel nauwelijks of niet mogelijk maakte. Verschillende aanvullende voorstellen vanuit de raad waren er dan onder meer op gericht om een en ander te ‘repareren’, zoals de financiering van de veiligheidskosten bij evenementen. Ook werd het college via een amendement opgedragen daadkrachtiger op te treden en meer initiatief te nemen om de raadsvoorstellen (het raadsprogramma) uitvoering te geven.

Kort na elf uur werd de vergadering geschorst. Morgenavond wordt er vanaf acht uur verder vergaderd, waarbij het college eerst alle gestelde vragen zal beantwoorden. Ook zal die avond over de ingebrachte voorstellen worden gestemd en over de Begroting als geheel, na de aangenomen aanpassingen.

 

 

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date