SP: ruimte voor Palestijns gedenkteken

09-04-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – De SP fractie in Vlaardingen vindt dat er een oplossing moet komen voor de impasse die ontstaan is rond het opzetten van een Palestijns gedenkteken. Dit gedenkteken staat stil bij het lot dat de Palestijnse werknemers van de Rotterdamse Margarine Industrie (ROMI) eind jaren 60 overkwam. Als gevolg van de zesdaagse oorlog tussen Israël en haar Arabische buren raakte deze groep mensen ontheemd. Dit was het begin van de bijzondere relatie tussen de Palestijnse arbeiders en de bevolking van Vlaardingen.

Vanuit de Palestijnse gemeenschap is er de wens om in 2017 een gedenkteken op te richten dat herinnert aan deze tragische gebeurtenis. De aan de gemeente Vlaardingen gevraagde financiële en logistieke ondersteuning is onlangs door het college van B & W afgewezen. Het college stelt in haar motivatie dat in de huidige vorm het gedenkteken een politieke statement maakt en wil niet de indruk wekken dat zij hiermee partij kiest in het conflict.

De SP fractie is niet blind voor de politieke lading die hangt boven dit gedenkteken. Het is volgens hen dan ook onwenselijk dat er via een monument een politiek statement wordt gemaakt over wie goed of fout zou zijn in het Midden-Oostenconflict. Wel vindt de fractie dat er ruimte moet zijn voor een monument waarbij stil wordt gestaan bij de komst en de aanwezigheid van de grote hoeveelheid Palestijnse gastarbeiders naar Vlaardingen.


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date