Stadsbelangen Vlaardingen presenteert “Het Beste voor Vlaardingen”

22-02-2018 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Als één van de laatste partijen presenteerde StadsBelangen Vlaardingen afgelopen woensdag 21 februari (exact vier weken voor de verkiezingen) haar verkiezingsprogramma. In de gezellige ambiance van café Mes aan de Schiedamseweg overhandigde Bob Kooiman, de jongste kandidaat, een exemplaar van het programma aan partij- en fractievoorzitter Albert Brouwer.

Onder de titel “Het Beste voor Vlaardingen” kent het programma negen thema’s zoals “Veilig Vlaardingen”, “Leven in Vlaardingen” en “Vlaardingen een sociale stad”. In elk van die themahoofdstukken geeft de partij het standpunt op de zaken die daaronder vallen. En ook actiepunten hoe Stadsbelangen van Vlaardingen de beste stad van de regio wil maken. Campagneleider Herman Berkhout lichtte toe dat de thema’s “Vlaardingers beslissen mee” en “Een bruisend stadshart” voor de partij wel prioriteit hebben. Het eerste thema omdat daar eigenlijk de oorsprong van de partij ligt. In 1979 werd Stadsbelangen opgericht om de betrokkenheid van Vlaardingers bij het besturen van de stad te vergroten. En nog steeds is het verkleinen van de kloof tussen Vlaardingers en de gemeentepolitiek belangrijk; een soort kroonjuweel.

Die afstand verkleinen wil de partij onder andere doen door in enquêtes Vlaardingers vaker te vragen hoe zij over gemeenteplannen denken. En adviesplatforms van Vlaardingers te vormen die meepraten en meebeslissen over belangrijke onderwerpen. Maar ook door buurtbewoners bij herinrichtingen zelf met plannen te laten komen en daarbij deskundige ondersteuning te bieden. Of geld beschikbaar te stellen als bewoners zelf de buurt gaan onderhouden.

“Een bruisend stadshart” is volgens Berkhout zo belangrijk omdat het niet goed gaat met het centrum. Dat vraagt volgens Stadsbelangen drastische maatregelen. Het kan zelfs zover gaan dat zoals de partij het schrijft “we eigenlijk terug moeten naar de tekentafel”.

Maar in het programma worden ook zeer praktische zaken genoemd die van Vlaardingen weer een aantrekkelijke stad moeten maken. Meer (geld voor) evenementen in het Stadshart en het bouwen van podiums op onder meer de Westhavenplaats en in Het Hof/Oranjepark zouden daarvoor moeten zorgen. Maar bijvoorbeeld ook het vergroenen van de Hoogstraat en de Korte Hoogstraat, een wekelijkse streekmarkt op de Hoogstraat en samenstellen van een beeldenroute in de Waalstraat en omliggende straten.

De belangrijkste randvoorwaarde tenslotte om het stadshart weer bruisend te krijgen is voor de partij dat het parkeren in het centrum gratis moet gaan worden. Ook voor bewoners in belanghebbendengebieden.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date