Stadsspeld voor Joop van Papeveld

05-07-2014 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Joop van Papeveld is 16 jaar lid geweest van de gemeenteraad. Op de afscheidsreceptie van de oude PvdA-fractie op 4 juli verraste locoburgemeester Hans Versluijs hem met een Stadsspeld, een eerbetoon voor mensen die een opmerkelijke prestatie hebben verricht en zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vlaardingse gemeenschap.

Joop heeft zich vooral op politiek terrein ingezet. In de periode 2002-2010 is hij fractievoorzitter van de PvdA geweest en van 2010 tot en met 2014 was hij eveneens lid van het presidium van de raad. Joop vervulde gedurende zijn hele raadsperiode een sterk verbindende en stabiliserende rol . Hij was bovendien een raadsman die altijd geraadpleegd kon worden.

Naast het raadswerk vervulde hij nog een indrukwekkend aantal nevenfuncties. Hij was diverse jaren actief lid van de AbvaKabo, zowel op landelijk als op lokaal niveau. In de zeventiger jaren was hij lid van de wijkcommissie Hoevenbuurt, lid van de oudercommissie van de Nicolaas Beetsschool en van 1974 tot 1986 was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de Algemene Stichting voor Huisvesting en Verzorging Bejaarden. Ook is hij twaalf jaar lid van de Raad van Toezicht van het Zonnehuis Vlaardingen geweest.

Al deze verdiensten hebben ertoe geleid dat het college van burgemeester en wethouders de Stadsspeld aan Joop van Papeveld heeft toegekend.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date