Stadsvisie: 'Niet poetsen maar lullen'

26-06-2019 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - Ruim veertig mensen waren gisteren aanwezig in de smoorhete kleine zaal van de Stadsgehoorzaal, de airconditioning was kapot, om te praten over de nieuwe Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040.  Hoe kan de stad zich de komende jaren ontwikkelen? Hoe gaan we om met de veranderingen in het klimaat en met energie? Hoe zorgen we er voor dat we prettig met elkaar samenleven? Hoe gaan we om met wonen en werken in de stad of met verkeer en vervoer? Dat waren vragen die op verschillende locaties (vooral op straat) aan de inwoners van Vlaardingen worden gesteld en ze kwamen ook ter sprake tijdens de twee speciale bijeenkomsten in de Stadsgehoorzaal, op 20 en 25 juni. De gemeente noemde de bijeenkomsten zelf 'Toekomstateliers'.

Meer dan veertig aanwezigen komt voor dergelijke bijeenkomsten hoopgevend over. Tellen we echter de ingehuurde begeleiders van het bureau Futureconsult niet mee, evenals de aanwezige wethouders, raadsleden, niet-Vlaardingers, ambtenaren en het altijd aanwezige groepje ‘GroenLinksers’ (de zeer trouwe, betrokken en altijd overal aanwezige ‘gezichten’) dan waren er zo’n zeven mensen aanwezig die betrekkelijk nieuw waren op deze bijeenkomst. En van die zeven waren er ook nog eens twee aanwezig namens verschillende media.

Er werd dus gesproken over een Visie op Vlaardingen voor de komende decennia, en die visie moet dan als leidraad dienen voor de besluiten die de komende colleges en gemeenteraden gaan nemen. Er is overigens nu ook nog een Stadsvisie die destijds is opgesteld voor 2020 (‘Koers op 2020’) , maar die is de laatste jaren eigenlijk nooit ‘van stal gehaald’. Althans, bij besluiten werd de laatste jaren nooit gekeken of die pasten bij de ‘huidige stadsvisie’. Uiteindelijk bepaalt doorgaans de financiële ruimte van de gemeente welke koers gevaren wordt, ofwel wat wel en wat niet kan. Het beste en meest recente voorbeeld is daarbij het kort geleden nog schrappen van zo’n beetje alle maatregelen die ervoor moesten zorgen dat de milieuvervuiling (geluid, fijnstof en meer) rond de Marathonweg aanzienlijk verminderd werd. Geen geld.

Desondanks werd er tijdens verschillende gesprekrondes gisteren wel heel veel over Leefbaarheid gesproken. En overigens ook over hoe de Binnenstad aantrekkelijker kan worden. Dat is dan best weer opmerkelijk, want er loopt immers een apart traject daarvoor, met ook weer (onder andere) bijeenkomsten in de Stadsgehoorzaal met ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden. Dubbel werk dus, en ook dubbele lasten want voor niets gaat de zon op en ingehuurde bureaus zijn nogal duur. Wie de gemiddelde vacaturemeldingen doorneemt van de gemeente verwacht dat er voldoende ambtenaren zijn die dergelijke processen zelf uitstekend kunnen begeleiden, want je moet aan fors wat kwalificaties voldoen. Niets lijkt echter minder waar.

Onder de rook van Rotterdam mag je bovendien verwachten dat we hier vooral met opgestroopte mouwen de boel aanpakken, maar in Vlaardingen lijkt de gemeente vooral lang, veel en vaak over problemen en oplossingen te willen praten. Bijeenkomsten beleggen dus. Zoals dat onder interim burgemeester Bert Blase ook al eens uitgebreid gedaan is tijdens de campagne “De Burger Meester”. Daarvan is nooit echt teruggekoppeld wat het opgeleverd heeft.

De drie (of waren het er vier?) aanwezige consultants van Futureconsult lieten in ieder geval niet na de aanwezigen te prijzen voor hun harde werk van de avond. ‘Daar kreeg je het warm van (nee joh, de airco is kapot) maar het resultaat was er straks dan ook naar’. Aan het eind van het jaar zal de gemeenteraad (nadat alles wat gezegd is verzameld, verwerkt en in scenario’s gegoten is) haar zegen geven over de nieuwe Stadsvisie.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date