Verkeersinfarct Kethelplein lang geleden al voorspeld

21-04-2018 Politiek Kor Kegel

OPINIE – De verlenging van de A4 door Midden-Delfland geeft de A13 eventjes lucht, maar de nieuwe verbinding tussen Delft en Schiedam zal zo veel verkeer aanzuigen dat de A4, het Kethelplein, de A20 en het lokale wegennet in Schiedam, Vlaardingen, Delft, Rijswijk en Den Haag ernstig verstopt raken. Het is twintig jaar geleden voorspeld, door twee onafhankelijke verkeersingenieurs uit Delft, Ben van der Chijs en Dick Westland. Het is dat ze allebei een nogal omslachtige presentatie hadden, waardoor de politici en ambtenaren tot wie ze zich wendden tamelijk snel vermoeid raakten en doof werden voor hun inbreng – maar ze hadden allemaal gewaarschuwd kunnen zijn.

Dus dat geeft een andere kijk op de reactie van de verkeerswethouders van Schiedam en Vlaardingen dat Rijkswaterstaat ze in een wel zeer laat stadium informeerde over het dreigende verkeersinfarct op en rond het Kethelplein. Ruud van Harten en Marcel Houtkamp zijn als wethouder demissionair totdat er nieuwe wethouders zijn benoemd voor de periode 2018-2022, maar op het eind van hun termijn voelen ze zich overvallen door informatie van Rijkswaterstaat dat het Kethelplein net zo berucht zal worden als het Kleinpolderplein, Prins Clausplein en Badhoevedorp.

Dat krijg je als de overheid alleen naar zichzelf luistert en niet naar onafhankelijke deskundigen. Kennelijk hebben ook de gemeentebesturen van Schiedam en Vlaardingen zich niets aangetrokken van de voorspellingen van Ben van der Chijs en Dick Westland, beiden inmiddels overleden in de tragische wetenschap niet gehoord te zijn. Kennelijk vinden wethouders dat ze pas wakker hoeven te worden als Rijkswaterstaat iets voorspelt; alles wat eraan voorafgegaan is doet er dan niet toe.

De groeiende files op de Ruit van Rotterdam, in het bijzonder op het Kethelplein en de A4 en de A20, zullen het gevolg zijn van verbeteringen aan de A4 bij Leidschendam, waar de N14 uit Wassenaar op de A4 uitkomt. Voor het Haagse wegennet is die aanpassing een lang gekoesterde wens. Maar Rijkswaterstaat heeft onlangs na een quick-scan de conclusie getrokken dat er op de A4 tussen Den Haag en Schiedam een capaciteitstekort dreigt. Dat kan deels worden opgelost door de A4 tussen Den Hoorn en het Kethelplein te verbreden, in beide richtingen van twee naar drie rijbanen, maar die verbreding genereert zelf ook wel meer verkeer. De aanzuigende werking van de A4 wordt alleen maar groter, zo groot dat de A4 zichzelf verstopt. Ach, als er naar Van der Chijs en Westland geluisterd was, hadden de overheden op rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau dat al lang kunnen weten.

Overigens is ook de verbreding van de A4 door Midden-Delfland van vier van zes rijbanen eerder bepleit, nota bene door de Zuid-Hollandse Milieufederatie eind jaren negentig. Stafmedewerker Arno Steekelenburg, voorstander van het plan-Norder om de A4 landschappelijk ingepast aan te leggen in combinatie met recreatieve en natuurmaatregelen in Midden-Delfland, vond dat als er toch ruimte werd uitgespaard voor tweemaal drie rijbanen, het dan maar beter in één keer had moeten gebeuren in plaats van eerst tweemaal twee en dan later met veel verkeersoverlast de verbreding naar tweemaal drie. Maar ook naar de altijd stevig argumenterende Arno Steekelenburg is niet geluisterd, hoewel hij tot zijn dood door politiek en ambtenarij serieuzer werd genomen dan Van der Chijs en Westland.

Alle politieke partijen in Schiedam en Vlaardingen hebben in de verkiezingscampagne gesteld dat ze meer willen samenwerken met de bevolking en kritische en deskundige burgers. Laat het voorgaande relaas ze overtuigen dat dit de enig juiste manier is om te besturen!Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date