Vlaardingen af van preventief toezicht provincie

16-12-2020 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - De gemeente Vlaardingen staat per 1 januari 2021 niet meer onder financieel preventief toezicht van de Provincie Zuid-Holland. De provincie heft het preventief toezicht op, omdat de financiële vooruitzichten van de gemeente zijn verbeterd dankzij het ombuigingspakket dat de raad op 12 november heeft vastgesteld. Ondanks de opheffing van het preventieve toezicht blijft de financiële situatie van de gemeente zorgelijk. Daarom waarschuwt de provincie de gemeente om het Herstelplan en de ombuigingsvoorstellen volledig te realiseren en waakzaam te blijven bij het aangaan van nieuwe verplichtingen.

Elk jaar beoordeelt de provincie of de begroting van een gemeente aanleiding geeft om de gemeente onder preventief toezicht te stellen. Dat doen zij als de begroting een tekort laat zien. Pas als de gemeente een reëel en structureel positief resultaat laat zien in de begroting, wordt het preventief toezicht opgeheven. Alhoewel de gemeente Vlaardingen in 2021 nog een bescheiden begrotingstekort heeft, laat de meerjarenraming in de jaren daarna een structureel sluitende begroting zien. Dat vooruitzicht biedt de provincie genoeg vertrouwen om de gemeente Vlaardingen niet meer onder preventief toezicht te stellen.

Wethouder Jules Bijl van Financiën is tevreden met het besluit van de provincie. ,,Het opheffen van het preventief toezicht laat zien dat we op de goede weg zijn. We hebben samen met onze partners in de stad hard gewerkt en moeilijke keuzes gemaakt. We hebben met elkaar verantwoordelijkheid genomen. Dat moeten we ook kunnen zonder het toezicht van de provincie. Het opheffen van het preventief toezicht betekent namelijk niet dat we vrijelijk ons gang kunnen gaan. Wat mij betreft blijft al het nieuwe beleid dat niet is opgenomen in de begroting daarom getoetst worden aan de hand van de twee criteria van de provincie: onuitstelbaar en onontkoombaar.''

Voorzichtigheid geboden

De onzekerheden in de komende jaren maken dat er voorzichtigheid geboden is. ,,We zijn er nog lang niet'', legt wethouder Bijl uit. ,,Er zijn nog veel onzekerheden in de toekomst waardoor financiële waakzaamheid nodig blijft. Zo kunnen we nog geen inschatting geven van de gevolgen op lange termijn van de coronacrisis. Daarnaast moeten de maatregelen uit het Herstelplan en de ombuigingsvoorstellen nog gerealiseerd worden. Daarom blijven we voorlopig dezelfde koers volgen en blijven we op zoek naar mogelijkheden om efficiënter te werken en/of taken af te stoten.''Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date