Vlaardingen fietsstad van het jaar?

17-03-2018 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Met het ondertekenen van een ambitie geven bijna alle politieke partijen in Vlaardingen aan dat zij zich willen inzetten om het fietsbeleid te verbeteren in Vlaardingen. Dit beleid moet een aanzet zijn, zodat Vlaardingen in de komende raadsperiode fietsstad van het jaar wordt. 

De afgelopen periode zijn er momenten geweest waar een gezamenlijke ambitie moeilijk te vinden was. Het mobiliteitsplan, waarin ook veel fietsbeleid is opgenomen, is de afgelopen periode wel besproken, maar uiteindelijk niet in de gemeenteraad behandeld en over de verkiezingen heen getild naar de nieuwe raadsperiode. Tijdens de laatste begrotingsbehandeling zijn er twee amendementen om het onderhoud van fietspaden te verbeteren, afgestemd. Deze amendementen waren bijna identiek, alleen het dekkingsvoorstel verschilde. Hierover konden de verschillende partijen geen overeenstemming bereiken, terwijl ze toch hetzelfde doel voor ogen hadden. Ondanks deze ervaringen hebben Erik van Pienbroek van ChristenUnie-SGP en Koen Kegel van D66 Vlaardingen zich ingezet om toch tot een breed gedragen ambitie te komen. 

Vlak voor de verkiezingen is er dan toch overeenstemming met bijna alle partijen waaronder ook de partijen die voor het eerst aan de verkiezingen mee doen. Gezamenlijk spreken ze de ambitie uit om met verschillende maatregelen ervoor te zorgen dat het fietsen in Vlaardingen veiliger en aantrekkelijker wordt. In tien punten is een plan uitgewerkt om te starten met deze ambitie. Zoals : meer groen licht en voorrang voor fietsers, betere stallingsmogelijkheden in de wijken en bij winkelcentra, meer toepassen van en aansluiten op fietssnelwegen, het verhogen van het onderhoudsniveau en het begaanbaar houden van fietspaden. Dergelijke maatregelen moeten ertoe leiden dat Vlaardingers meer de fiets gaan gebruiken. 

Zouden de dames en heren politici vlak voor de verkiezingen dan toch nog aardig voor elkaar worden of komt het door de verjonging en verandering binnen verschillende partijen? Eén ding is duidelijk. De partijen hebben op dit punt elkaar gevonden en de ambitie uitgesproken om met elkaar aan de slag te gaan.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date