Vlaardingse jeugd sportiever dan Schiedamse

06-10-2015 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – In Vlaardingen bewegen jongeren meer dan in Schiedam. In de leeftijd van 4 tot 11 jaar is dat maar liefst 12 % meer. Die verschillen worden wel kleiner bij ouderen en vanaf 35 jaar bewegen Schiedammers juist weer meer. Dit is één van de resultaten van een onderzoek dat de gemeente in het voorjaar heeft laten doen en een en ander is verwerkt in de Sportmonitor 2015. In deze Sportmonitor 2015 wordt gebruikt gemaakt van de Nationale Norm Gezond Bewegen (NNGB). De NNGB norm gaat uit van minimaal vijf dagen in de week een half uur matig intensief bewegen. Dat jongeren meer bewegen dan ouderen ligt min of meer voor de hand; op de basisschoolleeftijd krijg je natuurlijk ‘gym’ op school, jongeren zijn op die leeftijd doorgaans al beweeglijker en meer jongeren dan ouderen doen op die leeftijd aan veldsporten in verenigingsverband. Met het ouder worden verschuift de aandacht doorgaans weer meer naar andere interesses.


Ouderen bewegen te weinig

Voor de doelgroepen 35-54 jaar, 55-64 jaar en 65 geldt in Vlaardingen dat ze behoorlijk minder bewegen dan wat de landelijke cijfers aangeven. Hierbij is er een verband tussen sociaaleconomische factoren en gezondheid, bewegen en sportdeelname. Voor Vlaardingen geldt dat de stad met meerdere factoren heeft die hier ene negatieve invloed hebben. Zo is bijvoorbeeld het gemiddeld besteedbaar inkomen 10 % lager dan het landelijk gemiddelde en er zijn relatief veel huishoudens met een zeer laag inkomen. Daarnaast kent de stad naar verhouding veel laagopgeleide inwoners. Ook werk, druk gezinsleven, problemen met gezondheid en ‘daar ben ik te oud voor’ zijn redenen die aangegeven worden door Vlaardingers die over ‘bewegen’ een vragenlijst hebben beantwoord.

De gemeente Vlaardingen heeft al verschillende initiatieven ontwikkeld om Vlaardingers meer te laten bewegen, zoals Vlaardingen in Beweging (VIB). Veel activiteiten van VIB lijken wel wat meer op jongeren gericht. Daarnaast is er voor ouders de mogelijkheid om voor hun kinderen een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen voor het lidmaatschap van een sportvereniging.

Bij de persbijeenkomst afgelopen week verklaarde wethouder Arnout Hoekstra zich een verklaard voorstander van meer bewegen / sporten. ,,Als mensen een gezondere leefstijl hebben en voldoende bewegen dan beperkt dit ook nog eens de zorgvraag’’, aldus Hoekstra. Hoekstra ontvangt op maandag 12 oktober collega Michiel van Nispen van de SP uit de Tweede Kamer. Van Nispen werkt aan wetswijzing om te zorgen dat basisschoolleerlingen minstens 3 uur per week gymles van een vakdocent krijgen. Bewegen voor de jeugd is echter een relatief klein probleem. De ondervraagde Vlaardingers gaven in het onderzoek aan dat juist een specifiek aanbod voor ouderen, vrouwen en gehandicapten wordt gemist.

In een oriënterende vergadering zal de raad zich vanavond over de Sportmonitor buigen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date