VVD eist meer duidelijkheid over vluchtelingen

06-10-2015 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – In de raadsvergadering  van 24 september werd zo’n vier uur gesproken over vluchtelingen. Uiteindelijk diende fractievoorzitter Ivana Somers van de Leefbaren een motie in namens een meerderheid van de raad waarin in enkele zinnen en puntsgewijs opgesomd werd over welke informatie de raad wenste te beschikken met betrekking tot het vluchtelingenvraagstuk en hoe het college hiermee richting raad om moest gaan.

Voor de VVD is dat nog niet genoeg gebleken en met het indienen van een vijftiental vragen afgelopen week besloten zij niet te wachten op informatie die het college nog gaat verstrekken. De vragen zijn onderverdeeld in de onderwerpen “economische bijdrage vluchtelingen”, “geen verdringing op de woningmarkt” en “maatschappelijke begeleiding statushouders”.

Werk

Allereerst verwijst de VVD naar de berichten dat onder de huidige stroom vluchtelingen zich blijkbaar veel goede gekwalificeerde arbeidskrachten bevinden. De statushouders die naar Vlaardingen doorstromen zitten echter al wat langer ‘in de procedure’, aldus fractievoorzitter Vera Kalf. ,,Hoe verhoudt het opleidingsniveau van die groep zich dan tot het werkaanbod in en om Vlaardingen?’’, vraagt Kalf. ,,En hoe zit dat met Vlaardingse werkzoekenden en het werkaanbod ?’’

Huisvesting

Waar het gaat om het huisvesten van statushouders heeft wethouder Hans Versluijs eerder verklaard dat er niet een veel groter aantal woningen dan nu het geval is aan deze groep beschikbaar gesteld wordt. De VVD zet bij de berekeningen van Versluijs de nodige vraagtekens; Kalf stelt dat er in haar optiek mogelijk wel voor Vlaardingers langere wachttijden kunnen ontstaan en dat het risico van verdringing op de woningmarkt op de loer ligt. Ze vraagt hier onder meer om specifiekere aantallen van vrij te komen sociale huurwoningen.

Maatschappelijke begeleiding

De VVD toont zich er tenslotte een voorstander van om al tijdens het wachten op een (al dan niet tijdelijke) verblijfsvergunning en huisvesting in Vlaardingen, te starten met de begeleiding en integratie van vluchtelingen; ook om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarbij wil ze onder ook weten of er mogelijkheden zijn dit al in de Opvangcentra gestalte te geven en hoe dit vorm krijgt bij statushouders die nu al in Vlaardingen wonen. ,,Niemand schiet er wat mee op door niets te doen en leefgeld of een uitkering te ontvangen’’, aldus Kalf naar het college.

 

                  Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date