Wachtlijst daklozen loopt op

15-08-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Er staan zo'n negentig daklozen op de wachtlijst voor een plekje in daklozenopvang De Elementen. Dat zijn althans de berichten die de fractie van ONS.Vlaardingen hebben bereikt. Het schijnt weken tot maanden te kunnen duren eer iemand er terecht kan.

Raadslid Ron Boers van ONS.Vlaardingen heeft er vandaag vragen over gesteld aan het college van B&W. Boers wil daarbij weten of de cijfers juist zijn en wat daarbij de langste wachttijd is. ,,Hoe verhoudt zich een wachtlijst tot het uitgangspunt van de wethouder Zorg 'dat in Vlaardingen iedereen de hulp ontvangt die hij nodig heeft?'', vraagt Boers het college. Naar verluidt zou er in de daklozenopvang voldoende ruimte zijn om het aantal plekken uit te breiden. Boers: ,,Bent u bereid, in overleg met Schiedam en Maassluis, deze uitbreiding ter hand te nemen?''.

Tenslotte verwijst Boers naar de berichten dat er in Vlaardingen in de open lucht wordt geslapen, bijvoorbeeld in bosschages, met als gevolg de nodige overlast, en onveiligheid. ,,Eerder al kaartten wij dit bij het college aan'', aldus Boers. ,,Kunt u zich voor onze stad - net als ONS.Vlaardingen - vinden in de woorden van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb die zegt dat in zijn stad niemand buiten slaapt?'', besluit hij.

Gerelateerd