Zijn Vlaardingse raadsleden nog te vertrouwen?

10-09-2018 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Eerder dit jaar is er een onderzoek geweest naar de integriteit van de raadsleden die in maart gekozen zijn, inclusief degenen die inmiddels als wethouder zijn doorgestroomd naar het college. ‘Weggegooid geld, die tienduizenden euro’s die dat gekost heeft, want het onderzoek was maar oppervlakkig en is daarmee van geen betekenis’. Dat is de mening van D66 fractievoorzitter Koen Kegel, die er deze week een brief over schreef aan burgemeester Annemiek Jetten.

,,Tijdens de campagne is het vertrouwen van veel Vlaardingers in de lokale politiek geschaad’’, aldus Kegel in zijn brief. ,,Veel partijen hebben elkaar van ernstige zaken beschuldigd. Zo bleek direct na de verkiezingen dat elf van de twaalf partijen ernstige twijfels hadden over de integriteit van ONS Vlaardingen. Om alle twijfels weg te nemen en het vertrouwen in alle raadsleden weer te herstellen, werd besloten de portemonnee te trekken en tienduizenden euro’s uit te geven aan een integriteitsscan. Deze zou, volgens de toenmalige griffier, binnen twee weken afgerond zijn. In de praktijk zijn we maar liefst 168 dagen verder en is de fractie van D66 Vlaardingen erg benieuwd naar de uitslag en waarom deze zo lang op zich laat wachten.’’

Kegel geeft vervolgens aan dat hijzelf en zijn collega’s niet ‘zwaar aan de tand zijn gevoeld en dat er zelfs achteraf nog wijzigingen aangebracht mochten worden in het verslag dat voor de burgemeester bedoeld was. ..We kunnen ons dan ook moeilijk voorstellen dat het concrete resultaten op zal leveren, of dat er raadsleden niet volledige medewerking verlenen’’.

Vrijwel alle partijen gaven in april aan dat zij hun scans met de burgemeester zouden delen en dat raadsleden van hun partij uit de fractie zouden worden gezet als er geen volledige medewerking was. Kegel heeft daarbij de uitspraken genoteerd zoals die op betreffende vergadering zijn gedaan door de fracties. Die kunt u hier terug lezen

Kegel: ,,Er zijn raadsleden geweest die aangegeven hebben dat het digitaal toezenden van het verslag te riskant zou zijn, vanwege privacy. Wij gaan ervan uit dat u inmiddels een papieren versie van hun verslag eenmalig heeft kunnen inzien en dat alle raadsleden hun scan vertrouwelijk met u hebben gedeeld. Ook nemen wij aan dat u ondertussen van alle raadsleden de scans ontvangen heeft, of dat binnenkort zal krijgen. Mocht dit niet zo zijn, dan horen we graag welke raadsleden niet hebben meegewerkt. Dit zou namelijk betekenen dat een aantal van deze raadsleden binnenkort uit hun fractie gezet zullen worden, wat voor nóg meer politieke partijen zal zorgen. We horen daarom graag zo spoedig mogelijk van u’’.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date