Archeologisch spreekuur in Museum Vlaardingen

22-11-2016 Uit Redactie

VLAARDINGEN - Het Vlaardings Archeologisch Kantoor (VLAK) en de archeologische werkgroep Helinium te Vlaardingen houden elke laatste zaterdag van de maand spreekuur in het Museum Vlaardingen. Op dat spreekuur zullen mensen van het VLAK en Helinium vragen beantwoorden die te maken hebben met archeologie. Bijvoorbeeld over vondsten of voorwerpen die men in bezit heeft, of over opgravingen die in Vlaardingen hebben plaatsgevonden.  Ook kan men archeologen aan het werk zien met het repareren van aardewerk of het uitzoeken van grondmonsters. Zo krijgt men een idee hoe archeologen werken.

Het eerstvolgende spreekuur wordt op 26 november gehouden in het Erfgoedlab van het Museum Vlaardingen (Westhavenkade 56) van 14.00 tot 16.00 uur.

Het spreekuur is gratis toegankelijk.

Gerelateerd