Federatie Broekpolder jubileert

07-10-2016 Uit Redactie

VLAARDINGEN - Op 5 oktober bestond de Federatie Broekpolder precies 10 jaar. Dit jubileum werd gevierd met een minisymposium in de Stadsgehoorzaal. Sprekers waren onder andere professor Jurian Edelenbos van de Erasmus Universiteit en Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Hun inbreng werd in een aantal korte workshops besproken, waarna de wethouders Ruud van Harten en Hans Versluijs de resultaten weergaven.

Edelenbos (bestuurskunde) onderzoekt met zijn team burgerinitiatieven in Nederland en vergelijkt deze ook met soortgelijke ontwikkelingen in andere landen. Zijn speciale aandacht is gericht op de houdbaarheid van burgerinitiatieven en hoe te bevorderen dat deze langdurig goed presteren. Hij vraagt zich af of burgerinitiatieven een blijvend fenomeen zijn als de economie weer beter draait. Neemt dan de overheid de initiatieven weer over of leidt dit tot een andere (coöperatieve) democratie?

Han Weber maakt zich in de Provincie sterk voor groene initiatieven. Daar is zelfs extra geld voor uit getrokken. De transformatie van de Broekpolder is een voorbeeld voor veel andere projecten.

In de samenvattingen van de discussie in de workshops kwam vooral het belang van de vrijwilligers naar boven. Zij vormen de kracht, maar ook de kwetsbaarheid van de organisatie. Door het optimaal betrekken van bedrijven en vooral het (voortgezet) onderwijs kan dit worden ondervangen. De Federatie kan daarbij de verbindende rol vervullen. De nieuw op te zetten CV Broekpolder is hiervoor bij uitstek geschikt. In deze organisatie werken bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties samen aan de verdere ontwikkelingen in de Broekpolder.

Gerelateerd