Het Rottahuis is klaar en na 1000 jaar weer open voor publiek!

07-10-2019 Uit Redactie

Op vrijdag 11 oktober wordt het herbouwde Rottahuis geopend door burgemeester Annemiek Jetten van Vlaardingen en wethouder Bert Wijbenga van Rotterdam. Het Rottahuis is een getrouwe kopie van een woning van rond het jaar 1000 AD, gebouwd met nagemaakt historisch gereedschap.

De openingshandeling zal plaatshebben rond 17.30 uur. Daarbij wordt ook de nieuwe naam van het Educatief Archeologisch Erf bekend gemaakt. 

Sinds de zomer van 2018 is op het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder in Vlaardingen, gewerkt aan de reconstructie van een door Archeologie Rotterdam/BOOR in de Rotterdamse Markthal opgegraven huis van rond het jaar 1000 AD.

Het Rottahuis toont hoe ten tijde van de Slag bij Vlaardingen (1018) in de Maasdelta werd gewoond en gewerkt. Vlaardingen was in de vroege middeleeuwen één van de belangrijkste bewoningskernen in het Deltagebied, van waaruit de Westfriese graaf Dirk III zijn machtsgebied probeerde uit te breiden. In de regio werd langs kreken en aan de Maas gewoond en vandaaruit het achterland in cultuur gebracht. De bewoners van het pre-stedelijke Rottahuis hielden zich naast agrarische activiteiten ook bezig met kleinschalige nijverheid, handel, jacht en visserij. Ter plekke van de nederzetting Rotta zou later de wereldstad Rotterdam ontstaan. De werkzaamheden zijn voor een belangrijk deel uitgevoerd met nagemaakt historisch gereedschap, zoals bijlen, dissels en haalmessen. Voor de Universiteit Leiden is het een onderdeel van wetenschappelijk onderzoek over de leefstijl van bewoners van de delta in de prehistorie en middeleeuwen.

Op het Educatief Archeologisch Erf wordt de komende jaren in de vorm van een tijdreis het wonen en leven in het (verre) verleden gereconstrueerd. Met de bouw van gebouwen uit de prehistorie, Romeinse Tijd en Middeleeuwen en het doen herleven van de bijpassende oude landschappen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de faculteit Archeologie (Material Culture Studies) van de Universiteit Leiden, archeologische huizenbouwer Leo Wolterbeek en de archeologische diensten van de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen. Groot is verder de inzet van vrijwilligers, al dan niet aangesloten bij de archeologische werkgroep AWN-Helinium.  

Het Rottahuis bevindt zich op een kunstmatige heuvel/terp in de Broekpolder te Vlaardingen, bereikbaar vanaf de Watersportweg.Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date