Kunstharingen in Museum Vlaardingen

03-03-2016 Uit Advertorial

VLAARDINGEN - Groots nieuws voor alle Haringkoppen en mensen die in Vlaardingen wonen. Vrijdag 11 maart om 15.00 uur word de nieuwe symbolische haring vanaf de Balder VL.92 aangevoerd en officieel zoals het vroeger ging, aangeboden aan burgemeester Blase. Hij zal dan de tentoonstelling Haringkoppen Verbinden openen in Museum Vlaardingen. De tentoonstelling zal bestaan uit honderden haringen zowel bewerkt, als ingekleurd op papier. In Museum Vlaardingen staat reeds een fraaie bronzen haring die de band symboliseert tussen de stad en deze vis. Kom langs en kom kijken bij de opening! 

Het is de eeuwenoude haring die als voorbeeld dient voor dit kunstzinnig project, dat mensen met elkaar kan helpen verbinden onder het motto: Haringkoppen Verbinden. Een haring die mensen met elkaar verbindt…. Een wonderlijke stelling? De stad Vlaardingen staat al eeuwen bekend als ‘De Haringstad’ en de bewoners als Haringkoppen. 

Haringkoppen Verbinden gaat gepaard met de aanschaf van een onbewerkte haring. Deze haring is verpakt in een fraaie kist. Bijgesloten vindt de koper zijn haring, de voet, de standaard en het certificaat van echtheid van de kunstenaar. Iedereen heeft de vrijheid om het kunstwerk te bewerken. Op deze manier wordt ieders haringkunstwerk gepersonaliseerd en als uniek object , uiteindelijk onderdeel van een grotere gemeenschap aan individuele haringen.

Bij de vervolmaking van het kunstwerk, ‘één grote school haringen’, worden de makers door het bijwonen van de officiële eindpresentatie, in de gelegenheid gesteld onderling ervaringen uit te wisselen, saamhorigheid te ervaren en wellicht nieuwe vriendschappen te sluiten.

Zelf een haring verfraaien? In de museumwinkel zijn ‘blanco’ haringen aanwezig voor € 19,95. De bezoekers worden uitgenodigd om hun expressie vorm te geven op hun haring. Dat mag met behulp van verf, stiften, aan te brengen voorwerpen of wat de kunstenaar zelf kan verzinnen. Het is deze verpersoonlijking die zijn kleur en vorm gaat geven aan de haringen. En daarmee achter elke haring een geheel eigen verhaal, dat aan de expositie word toegevoegd. 

De expositie in Museum Vlaardingen duurt tot en met vrijdag 22 april en is te bezichtigen in het gratis bezoekgebied. Na Vlaardingen gaat de Haringkoppen Verbinden school op reis gaan door het land en zal als eerste de haven van Museum Scheveningen aan doen. 

Gerelateerd