Museummagazine de Spil wordt breed verspreid

02-11-2017 Uit Redactie

VLARDINGEN - De Spil is het magazine dat door de Vrienden van Museum Vlaardingen wordt uitgegeven. Het bevat nieuwsfeiten en achtergrondinformatie over het museum, de Balder, de collectie en de activiteiten. De Spil verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 850 stuks. Alle leden van de vereniging krijgen het thuisgestuurd en het blad is ook te koop. De zojuist verschenen editie is, dankzij een gulle gever, gedrukt in een oplage van 2.500 stuks en wordt verspreid via leestafels van artsen, het ziekenhuis, hotels, verenigingen en andere instanties. U kunt een exemplaar ophalen bij de balie van Museum Vlaardingen, zo lang de voorraad strekt. Ook de drie edities van 2018 worden op deze manier verspreid.

In deze uitgave is een verhaal opgenomen over het ontstaan en de ontwikkeling van het museum: Van Oudheidkamer via Visserijmuseum naar Museum Vlaardingen. Verder een aantal artikelen over de collectie, de activiteiten rondom de herdenking van de Slag bij Vlaardingen, de tentoonstelling Volksbos 25 jaar en verslagen van de avonturen van de Balder en haar bemanning.

Gerelateerd