Nieuwe koers voor Museum Vlaardingen

02-05-2018 Uit Redactie

VLAARDINGEN - In een brief aan de leden van de gemeenteraad heeft het museum vandaag haar nieuwe visie op de toekomst ontvouwd. Uitgangspunt van de visie is het nieuwe thema van het Museum: Leven met water.

In de afgelopen maanden is, als uitvloeisel van de opdracht van de vorige gemeenteraad, nagegaan welke opties voor Museum Vlaardingen openliggen. Doorgaan op het pad van de afgelopen jaren brengt Vlaardingen geen succesvol museum en zal uiteindelijk leiden tot kapitaalvernietiging.

In de brief aan de leden van de gemeenteraad wordt op basis van een uitgebreid bedrijfsplan echter een alternatief geschetst. ,,Een realistisch alternatief'', aldus het museum, ,,waarin Museum Vlaardingen binnen drie jaar een bruisende en waardevolle culturele hot-spot is, maatschappelijk relevant en een trekpleister voor een breed, divers publiek.'' Het Museum wil meer samenwerken met andere (culturele) instellingen en verenigingen in Vlaardingen en een thuis zijn voor vele vrijwilligers. Museum Vlaardingen denkt met de nieuwe koers jaarlijks tussen de 15.000 en 25.000 bezoekers te trekken, die meer ‘waar’ voor hun geld ervaren en ook gemiddeld minder voor hun kaartje betalen.

Er wordt een nieuw programma ontwikkeld, waarin historische en actuele ontwikkeling van Vlaardingen en de regio centraal staan, bezien vanuit de bredere en maatschappelijk relevante thematiek van de wisselwerking tussen mensen en het omringende water: Leven met water. Cultuurhistorie wordt gecombineerd met beeldende kunst die betrekking heeft op dat thema. De museale presentatie wordt waar mogelijk ondersteund door educatie en bezoekers worden verleid met tentoonstellingen, evenementen en andere activiteiten waarbij de beleving centraal staat en er ruimte is voor actualiteit.

Om dit alles te realiseren is het noodzakelijk een groot aantal samenhangende activiteiten te ondernemen. Die activiteiten zijn door het museum vastgelegd in een meerjaren-actieplan. ,,Uitvoering van dat plan vraagt leiderschap, doorzettingsvermogen en eendrachtige samenwerking tussen alle betrokken medewerkers, vrijwilligers en partners.'' Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date