Ruimere openingstijden voor Vlaardingse horeca

21-12-2016 Uit Redactie

VLAARDINGEN - De proef voor verruiming van de openingstijden voor horeca in de Vlaardingse binnenstad is een succes. Daarom wordt de proef met een jaar verlengd en mogen de aangewezen horecazaken vanaf 1 januari, naast de zaterdag, ook op vrijdag tot 04.00 uur open. Begin januari wordt ook de digitale snelbalie in gebruik genomen. Met deze snelbalie wordt het makkelijker en sneller om een vergunning aan te vragen voor bijvoorbeeld een evenement. 

Het college van burgemeester en wethouders wil de regels voor horeca en evenementen verminderen en werkt aan een aantrekkelijke binnenstad. Samen met Vlaardingse horecaondernemers en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Vlaardingen is in de laatste jaren gekeken op welke vlakken winst viel te behalen. De resultaten zijn langere openingstijden, toestemming voor het plaatsen van een buitenbar, het afschaffen van de leges voor evenementen, vrijheid in keuze van terrasmeubilair, versoepeling van regels voor verlaatjes en het invoeren van een voorlopige exploitatievergunning waarmee snelle bedrijfsovernames te realiseren zijn. 

Samen maken we de stad


Niet alleen de horeca en de gemeente hebben profijt van de deregulering. Organisatoren van evenementen, van een buurtfeest tot een groot evenement als het Zomerterras, hoeven geen leges meer te betalen en kunnen via de snelbalie makkelijk een melding doen of vergunning aanvragen. Sportverenigingen, wijkcentra, hobbyverenigingen, kerkgenootschappen e.d. hoeven geen exploitatievergunning meer te hebben voor hun kantine. Het afschaffen van deze vergunning scheelt veel administratieve handelingen voor de aanvragers en de gemeente. De instellingen die alcohol schenken moeten wel een vergunning Drank- en Horecawet aanvragen.
 

Kansen voor 2017


Ook in 2017 ziet het college nog kansen voor deregulering. Zo wordt bekeken of dan  het flyerverbod en blikverbod kunnen vervallen en het standplaatsenbeleid en de procedure rondom een collectevergunning eenvoudiger kunnen. Ook houdt de gemeente de landelijke ontwikkelingen omtrent ‘blurring’ (mengvormen van detailhandel en horeca) scherp in de gaten. En continueert de gemeente het constructieve overleg met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Vlaardingen om verdere verbeteringen door te voeren en de maatregelen te evalueren..

 Gerelateerd