Studiedag Mystiek - gedichten Joost Zwagerman

06-11-2017 Uit Redactie

VLAARDINGEN - Voor de achttiende keer wordt in Vlaardingen een studiedag mystiek georganiseerd, dit jaar in Kerkcentyrum Holy aan de  Reigerlaan 47. 
Inleider is prof. dr. Hein Blommestijn, docent spiritualiteit en medewerker van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Deze staan gedichten van Joost Zwagerman centraal.
 
Op 8 september 2015 maakte Joost Zwagerman een einde aan zijn leven. Hij ligt nu naast Lucebert in Bergen begraven, met op zijn grafmonument de titel van zijn laatste bundel essays over kunst: De Stilte van het Licht. 

Zwagerman (1963-2015) was een bekend schrijver en was ook geregeld op televisie te zien. Religie was nooit een belangrijk thema in zijn werk totdat zijn laatste gedichten bekend werden die postuum zijn uitgegeven in de bundel Wakend over God. In deze gedichten speelt zich een intense spirituele zoektocht af en soms een geloofsstrijd met God. Maar het is vooral ook een gevecht met zichzelf. Zwagerman kan de desoriëntatie die het contact met God oproept, blijkbaar niet langer ontlopen. Dit bleek ook in de tentoonstelling Silence out loud, die hij gedurende twee jaren had voorbereid. Hij zei hierover: ‘De tentoonstelling belichaamt een mij dierbare utopie, het eeuwige streven naar een stilte die ons leven schraagt en draagt.’ ‘Meister Eckhart schreef in zijn vele geschriften over de ultieme stilte waarbinnen God zich zou bevinden.

Jos Huls en Hein Blommestijn publiceren in deze maand Dichtersvisioen. Mystieke duidingen van de laatste gedichten van Joost Zwagerman, Discovery Books Leeuwarden 2017.
 
De studiedag wordt onder auspiciën van de Algemene Kerkenraad gehouden op: zaterdag 18 november a.s. van 10.00 uur - 15.30 uur in Kerkcentrum Holy. Ter bestrijding van de kosten wordt een vrijwillige bijdrage van 10 euro gevraagd. Dat is inclusief materialen en consumpties. U dient de lunch zelf mee te brengen.
 
Inlichtingen en aanmelding (vóór 11 november)
bij Wiesje Verhoef-Verbove
E-mail wiesje.verbove@planet.nl  of tel. 010-435 75 46.
 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date