Teleurgesteld bestuur Cultuurstichting nokt ermee

25-05-2016 Uit Redactie

VLAARDINGEN – Het bestuur van de Vlaardingse Cultuurstichting (VCS) heeft na de presentatie van de Voorjaarsnota gisteren aangekondigd per direct te stoppen met haar werkzaamheden. Nieuwe subsidieaanvragen voor culturele activiteiten zullen niet meer in behandeling genomen worden.

De in 2013 vastgestelde cultuurnota ‘De Creatieve Stad’ gaf aanleiding tot de oprichting van de Vlaardingse Cultuur Stichting (VCS). Door de bezuinigingen op cultuur in 2014 is de VCS als low-profile organisatie, bestaande uit een bestuur van vier vrijwilligers, gestart in 2015. De VCS heeft dat jaar benut als overgangsjaar om haar functie in relatie tot het cultuurbeleid en de beschikbare middelen te onderzoeken. De conclusie van de VCS is dat de doelstellingen van de stichting alleen te behalen zijn als de VCS zich kan ontwikkelen tot een organisatie met een gezamenlijke professionele backoffice met en voor de cultuurinstellingen. De VCS heeft daarom de gemeenteraad gevraagd jaarlijks een budget van € 125.000  hiervoor vrij te maken. Dit verzoek is afgewezen door het college. Wethouder Cees Oosterom: ,,We vinden deze investering te hoog, gezien onze huidige financiële situatie, en in relatie tot de bezuinigingen van de afgelopen jaren op het culturele veld’’.

Het bestuur van de VCS reageerde hierop teleurgesteld: ,,Gedurende ruim twee jaar heeft het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, met heel veel energie gewerkt aan het vormgeven van een onafhankelijk en gestroomlijnd subsidieproces voor het “culturele veld” van Vlaardingen en het in kaart brengen van de belangen van de individuele culturele spelers en organisaties. Ook is invulling gegeven aan de door het College gewenste bezuinigingen, zowel ten aanzien van de te verstrekken subsidies als voor wat betreft het werkbudget van de noodzakelijke organisatiestructuur. Nu is de basis gelegd en is het moment aangebroken voor verdere professionalisering en voor daadwerkelijke invulling van de uitgangspunten van het culturele beleid, zoals dat in 2013 is vastgesteld. Zonder financiële ondersteuning is dit echter onmogelijk’’.

Het in het geheel geen budget toekennen aan de VCS in de Voorjaarsnota wordt door het bestuur van de VCS ervaren als gebrek aan steun van het College voor de culturele activiteiten in Vlaardingen en voor haar werkzaamheden. Het bestuur van de VCS heeft daarom, hoewel met tegenzin, het besluit genomen om haar werkzaamheden te beëindigen.

 

Gerelateerd