Van ’t Oft naar ’t Oofd: de Broekpolder

02-07-2016 Uit Paul Meuldijk

Fotografie: Paul Meuldijk

VLAARDINGEN – Gistermiddag is alweer deel 36 van de door het Streekmuseum Jan Anderson uitgegeven serie "Van ’t Oft naar ’t Oofd" gepresenteerd in de Polderpoort in de Broekpolder. Dit deel gaat over de Broekpolder (al eerder is een eerste deel over de Broekpolder uitgebracht). De schrijver is Aad den Hoedt. Helaas kon Jan Anderson er zelf wegens persoonlijke omstandigheden niet bij aanwezig zijn. Directeur Jan Willem Vogels van de Rabobank overhandigde het eerste exemplaar aan Yvonne Batenburg, de binnenkort aftredend voorzitster van de  Federatie Broekpolder.

Eind jaren ’50 in de vorige eeuw moesten de mensen wijken voor het slib uit de Rotterdamse havens dat in de Broekpolder werd gestort. Het gemeentebestuur in Vlaardingen dacht op een gegeven moment dat de Broekpolder op de juiste hoogte werd gebracht om er woningen te bouwen, waarbij er geen zand meer hoefde te worden gestort. Dat liep anders, want het havenslib bleek grotendeels giftig. De Broekpolder is nu de grootste ‘wijk’ van Vlaardingen en hèt recreatiegebied bij uitstek.

Het boekje over de Broekpolder is te verkrijgen bij het Streekmuseum en bij boekhandel Plantage Pontier aan het Veerplein.

Gerelateerd