Waardevolle samenwerking op het Stadsterras

20-05-2017 Uit Advertorial

VLAARDINGEN - Dankzij de financiële bijdrage van Rotary VL80 aan KADE40 kon een geweldige muzikale impuls gegeven worden aan de samenwerking tussen KADE40 en het Ilex College in Vlaardingen. Het eindresultaat wordt getoond op het Stadsterras in de Stadsgehoorzaal op zondag 28 mei. Het Ilex College biedt VMBO onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar, die onderwijsbelemmeringen ondervinden ten gevolge van psychische stoornissen. Het muziekproject heeft niet alleen bijgedragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen en het zelfvertrouwen versterkt, maar zeker ook de interesse in muziek bij de deelnemers gewekt.
 

Eindpresentatie op het Stadsterras


Met voorzichtig wantrouwen hebben leerlingen zich de afgelopen drie maanden overgegeven aan het enthousiasme van zangdocente Marlous. In de loop van het project heeft zij met de leerlingen een koor samengesteld dat als eindpresentatie op zal treden tijdens het Stadsterras op 28 mei. Voor eigenlijk alle leerlingen geldt dat zij door mee te doen aan dit project een angst hebben overwonnen, om in een groep te zingen en zich te presenteren. Het koor treedt tussen 16.00 en 17.00 uur op in de Bovenfoyer van de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Toegang gratis.
 

Samenwerking


Dit muzikale project zet de waarde van samenwerkingsverbanden in de stad nog eens extra op de kaart. ,,Door het bundelen van de krachten van Rotary VL80, KADE40 en de Stadsgehoorzaal/het Stadsterras hebben leerlingen van het Ilex College de kans gekregen hun talent te ontdekken en te ontwikkelen en het geleerde te laten zien aan het publiek in de stad. De verschillende partijen tonen in deze samenwerking hun kernkwaliteiten; Rotary VL80 met het helpen van kinderen en jongeren op het gebied van sport en creatieve ontwikkeling en met concrete projecten en daden, KADE40 als spin in het culturele web en verbinder tussen onderwijs en het culturele veld en de Stadsgehoorzaal als podium voor iedereen in de stad. Het Stadsterras is het uitgelezen evenement voor deze presentatie en toont hiermee de maatschappelijke kant van dit gratis toegankelijke theaterfestival in de Stadsgehoorzaal, waarbij talentontwikkeling een belangrijke rol speelt. Zonder samenwerking – en zonder financiële steun vanuit de Rotary VL80 - was dit unieke project niet mogelijk geweest.''

Gerelateerd