Wat wilt u anders in De Broekpolder?

08-03-2017 Uit Redactie

VLAARDINGEN - De Broekpolder is het afgelopen decennium getransformeerd van een verwaarloosd gebied naar een fraai en geliefd natuur- en recreatiegebied. Deze verandering is voorbereid in een Integraal Inrichtingsplan Broekpolder (IIB) dat door het burgerinitiatief Federatie Broekpolder in 2009 is opgesteld. De belangrijkste elementen hieruit zijn gerealiseerd, waaronder De Ruigte en het Klauterwoud, of in aanbouw of ontwikkeling, zoals het Educatief Archeologisch Erf en de Waterpoort.

Onlangs is een begin gemaakt met de evaluatie van de plannen en resultaten. Daaruit blijkt dat een aantal zaken niet goed uit de verf komt of geleid heeft tot situaties die niet was voorzien. Daarom is nu een IIB+ in ontwikkeling, waarin er aanpassingen voorgesteld worden die deze knelpunten moeten wegnemen. En daarbij kun de Federatie Broekpolder een handje helpen.

Op zaterdag 11 maart wordt gestart met een oriëntatie onder de gebruikers van de Broekpolder. Dat gebeurt tijdens de Woonbeurs, waar de Federatie een stand bemant. Er ligt een plattegrond van het gebied en er wordt aan u gevraagd om uw mening en om suggesties te geven voor de toekomst.

In een tweede stadium gaan de medewerkers van de Federatie Broekpolder in conclaaf met gebruikersgroepen, zoals de mountainbikers, hondenbezitters, sportverenigingen en meer. Dit alles leidt tot een breed gedragen voorstel aan de gemeenteraad om toekomstige wijzigingen mogelijk te maken. Dat voorstel wordt eind mei aan het college van Burgemeester en Wethouders voorgelegd.

Heeft u ideeën of voortellen met betrekking tot de Broekpolder, meldt deze dan tijdens de Woonbeurs. Natuurlijk kunt u ook uw mening geven via secretaris@federatiebroekpolder.nl

Voor meer informatie zie ook de website van de Federatie Broekpolder: www.federatiebroekpolder.nlGerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date