Wat wilt u anders in De Broekpolder?

20-03-2017 Uit Redactie

VLAARDINGEN - De Broekpolder is het afgelopen decennium getransformeerd van een verwaarloosd gebied naar een fraai en geliefd natuur- en recreatiegebied. Deze verandering is voorbereid in een Integraal Inrichtingsplan Broekpolder (IIB) dat door het burgerinitiatief Federatie Broekpolder in 2009 is opgesteld. De belangrijkste elementen hieruit zijn gerealiseerd, waaronder De Ruigte en het Klauterwoud. Sommige onderdelen zijn nog in aanbouw of in ontwikkeling, zoals het Educatief Archeologisch Erf en de Waterpoort.

Onlangs is een begin gemaakt met de evaluatie van de plannen en resultaten. Daaruit blijkt dat een aantal zaken niet goed uit de verf komt of geleid heeft tot situaties die niet waren voorzien. Daarom is nu een IIB+ in ontwikkeling, waarin aanpassingen worden voorgesteld die deze knelpunten moeten wegnemen.

De zonering is de basis van het IIB bij de ontwikkelingen in de Broekpolder. Met de zonering worden de gebruiksverschillen tussen de zones gedefinieerd: elk gebied heeft zijn eigen karakter en gebruiksmogelijkheden, die tot uiting komen in de vormgeving en  activiteiten. Ook in IIB+ speelt de zonering weer een fundamentele rol. Wilt u daar met uw wensen, ideeën en problemen rekening mee houden?

Alle geïnteresseerden krijgen de gelegenheid om tot het eind van deze maand hun mening te geven. Alle input wordt mee- en afgewogen en draagt bij aan een definitief IIB+. Daarna wordt het plan samen met de Stedenbouwkundige visie van de gemeente Vlaardingen tot een breed gedragen voorstel gevormd, dat in juni aan het college van B&W wordt aangeboden. Er wordt met belangstelling uitgekeken naar uw mening.

Reacties kunt u sturen naar pvanvugt@federatiebroekpolder.nl .  Graag vóór 2 april 2017 reageren.

Voor meer informatie zie ook de website van de Federatie Broekpolder: www.federatiebroekpolder.nl

Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date