Buitenplaats krijgt sfeer fin de siècle

06-09-2014 Wonen Redactie

VLAARDINGEN - De Buitenplaats Van Ruytenburch krijgt de sfeer en stijl van de fin de siècle, de periode tussen eind 19e en begin 20ste eeuw. De naastgelegen Oostwijk diende ter inspiratie, waar ambachtelijkheid en verfijning in de ornamentiek de woningen kenmerken. Dat zal in De Buitenplaats Van Ruytenburch ook zo zijn. Diverse architecten werken aan de nieuwe woonwijk en een ieder ontwerpt zijn eigen hedendaagse beeldentaal, gebaseerd op de fin de siècle. Asymmetrie valt daarbij op, maar bijvoorbeeld ook het ontwerpen van kroonlijsten, kozijnomkaderingen en aanbrengen van zorgvuldige detaillering. De architectuur verschilt per pand, waardoor iedere woning herkenbaar wordt. De woningen kunnen ten opzichte  van elkaar verspringen, net als bijvoorbeeld bij de woningen aan de Hofsingel het geval is. Op de grens van de voortuin met de openbare ruimte komt een sierhek, een gemetseld muurtje, een heg of een combinatie daarvan.

De appartementengebouwen in het gebied krijgen dezelfde sfeer en stijl als de grondgebonden woningen. Het appartementengebouw aan de kade (op het voormalige evenemententerrein) krijgt een andere uitstraling: dat hoort meer bij de architectuur van de Oude Haven, die gekenmerkt wordt door gemetselde pakhuizen.

In de openbare ruimte gaan groen, speelvoorzieningen en ook kunst de sfeer van een buitenplaats versterken. Bij de voormalige brandweerkazerne en watertoren komen parkjes. Het openbaar gebied is de verbindende factor in de wijk.

Duurzaamheid en parkeren
De Buitenplaats Van Ruytenburch wordt een duurzame wijk. Dat uit zich bijvoorbeeld in het gebruik van duurzame materialen, het plaatsen van elektrische oplaadpalen voor auto’s en het benutten van zonne-energie. Vanuit de openbare ruimte wordt dit zoveel als mogelijk aan het zicht onttrokken. Dat geldt ook voor het parkeren: zowel de privé- als de collectieve parkeerplekken worden zoveel mogelijk met groen omgeven.

Wonen, werken en recreëren
Het bestemmingsplan maakt in en bij de watertoren horeca en een terras mogelijk. In de voormalige brandweerkazerne maakt het bestemmingsplan bedrijfsactiviteiten, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening en kantoren mogelijk. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. De meest genoemde zienswijze van bewoners betrof het maximaal mogelijke volume van het beoogde appartementengebouw op het voormalige evenemententerrein. De zorg was dat dit gebouw te veel schaduw op de bestaande bebouwing zou werpen. De gemeente heeft samen met de ontwikkelaar nogmaals kritisch gekeken en besloten het maximaal mogelijke volume te beperken door de vorm van het gebouw aan te passen en het gebouw anders te plaatsen, namelijk in het verlengde van de bestaande bebouwing aan de Hoflaan. Het komt op een halfverdiepte parkeergarage en krijgt maximaal zes bouwlagen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date