De SP opent meldpunt voor woningzoekenden

21-03-2017 Wonen Redactie

VLAARDINGEN - De vraag naar betaalbare huurwoningen speelt in vele lagen van de bevolking, zoals studenten, jonge starters (alleen of samen), gescheiden ouders of ouderen. Mensen moeten vaak lang wachten tot ze in aanmerking komen voor een huurwoning, maar hoe lang de wachtlijsten in Vlaardingen precies zijn is onduidelijk.

De SP Vlaardingen wil een goed beeld krijgen hoe groot de nood is voor deze woningen, ook omdat er soms schrijnende situaties  in de huidige woonomstandigheden kunnen ontstaan. Met de verzamelde gegevens zal de SP samen met de woningzoekenden, de gemeente en woningcorporaties de handen ineenslaan en een oplossing voor dit probleem zoeken.

SP-Fractievoorzitter Frank Hoogervorst: ,,Het is in Vlaardingen onduidelijk hoe lang de wachtlijsten precies zijn, maar verschillende bronnen geven aan dat mensen die een betaalbare huurwoning zoeken ongeveer 3,5 jaar op de wachtlijst staan, onze ervaring hiermee is echter anders. Bij de SP komen berichten binnen van mensen die vertellen dat ze tot  6 jaar moeten wachten voor ze in aanmerking komen. De SP opent dit meldpunt om inzicht te krijgen in de werkelijke wachttijden en de problemen die woningzoekenden mogelijk als gevolg daarvan ondervinden.”

,,De SP ziet mogelijkheden om aan de nood in Vlaardingen iets te doen’’,vervolgt Hoogervorst. ,,Leegstaande kantoorpanden en andere gebouwen, maar ook bijvoorbeeld het Unilevergebouw dat binnenkort leeg komt te staan zijn al op redelijk korte termijn om te bouwen tot appartementen waar grote behoefte aan is. Ook voor de iets verdere toekomst zal veel meer dan nu met het woningbouwbeleid rekening moeten worden gehouden en er zullen betaalbare huurwoningen gebouwd moeten worden’’.

Het meldpunt is op de volgende link te vinden: https://vlaardingen.sp.nl/form/meldpuntwoningzoekenden
 

 

Gerelateerd