Overeenkomst Floreskwartier getekend

22-12-2020 Wonen Redactie

VLAARDINGEN - Op dinsdag 22 december ondertekenden wethouder Ivana Somers-Gardenier van de gemeente Vlaardingen en Jan Dekker, directeur bij ABB Bouwgroep, een overeenkomst voor het Floreskwartier. Het Floreskwartier bestaat uit 36 eengezinswoningen en is gelegen aan de Floreslaan ter hoogte van het voormalige volkstuinencomplex en het tuincentrum in de Indische Buurt.

Wethouder Ivana Somers-Gardenier is erg blij met het woningbouwplan. ,,Vlaardingen staat voor een grote woningbouwopgave. Dat betekent dat we goed moeten kijken waar we het binnenstedelijk woningen kunnen bouwen. Het Floreskwartier is daar een mooi voorbeeld van. ABB laat zien dat woningbouw dichtbij de Marathonweg goed samengaat met een prettig leefklimaat.''

Wethouders Somers-Gardenier ervaart een goede samenwerking tussen ABB en de gemeente. ABB heeft in de tijd waarin geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd mochten worden, gezocht naar mogelijkheden om het participatietraject digitaal vorm te geven. ,,Daar hecht ik veel waarde aan'', aldus de wethouder, die naast portefeuillehouder Bouwen en Wonen ook portefeuillehouder Communicatie en Participatie is. Ondanks deze vreemde tijd met corona gaat ABB door met het ontwikkelen om aan de woningbehoefte te voldoen.

Het Floreskwartier bestaat uit 36 eengezinswoningen met tuin. De verkoop van de woningen start naar verwachting halverwege 2021. Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date