Vacature

Coördinator Thuisadministratie

13-02-2019 Vacature

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger voor de functie van

Coördinator Thuisadministratie in Vlaardingen

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in één van de vele activiteiten van Humanitas.

De afdeling Humanitas Nieuwe Waterweg Noord (NWN) houdt zich vooral bezig met de Thuisadministratie (TA) en heeft daarvoor twee activiteiten: schuldpreventie en hulp bij de (financiële) administratie. Jaarlijks geven onze vrijwilligers talloze deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

NWN is onderdeel van de vereniging Humanitas en is actief in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Door het succes van Humanitas Thuisadministratie is er ruimte ontstaan voor uitbreiding. Wij zijn op zoek naar een coördinator die deze activiteit wil begeleiden in Vlaardingen.
Profiel Vrijwillig Coördinator Humanitas

De Vrijwillig Coördinator (VC) is verantwoordelijk voor de organisatie van de koppelingen tussen deelnemer en vrijwilliger en de ondersteuning aan de vrijwilligers.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Doet intakes met deelnemers en zorgt voor de koppeling tussen deelnemer en vrijwilliger;
• Begeleidt individuele vrijwilligers en stimuleert hen om deel te nemen aan de vrijwilligersbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering;
• Organiseert vrijwilligersbijeenkomsten (in de vorm van uitwisseling en intervisie);
• Bewaakt de voortgang van de koppeling;
• Registreert in het Humanitas Registratie Systeem (HRS) en doet tussentijds verslag aan het bestuur;
• Fungeert als eerste aanspreekpunt voor het bestuur van de afdeling rondom Thuisadministratie;
• Neemt deel aan deskundigheidsbevordering VC (basistraining Thuisadministratie, intervisie, themabijeenkomsten e.d.);
• Werkt samen met collega-coördinatoren.

Urenbesteding
Uitgangspunt is dat de VC gemiddeld acht uur per week inzetbaar is.

Wat we vragen
• Affiniteit met visie en waarden van Humanitas;
• Affiniteit met en ervaring in het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers;
• Coaching vaardigheden;
• Openstaan voor feedback;
• Geduld en doorzettingsvermogen;
• Affiniteit met het (financieel) administreren;
• Bereidheid tot flexibele werktijden;

We bieden:
• Een coördinatorfunctie binnen een professionele vrijwilligersorganisatie met landelijke ondersteuning;
• De mogelijkheid om maatschappelijk actief te zijn en samen met collega-coördinatoren het succes van TA verder uit te bouwen;
• Een introductieprogramma, waaronder een training en ondersteuning vanuit de vereniging;
• Een onkostenvergoeding.

Solliciteren?
Is je belangstelling gewekt? Mail dan je motivatie en CV naar Leen Hokke, bestuurslid Humanitas NWN, (E: l.hokke3@chello.nl) of neem contact op met Yvonne Lopes, coördinator thuisadministratie, voor meer informatie, T: 06 - 351 17 766.

Bedrijf

Humanitas Nieuwe waterweg Noord

Postbus 509
3100 AM Schiedam

nwn@humanitas.nl
www.humanitas.nl/afdeling/nieuwe-waterweg-noord