Vacature

Rector Het Lyceum Vos

10-05-2023 Vacature

De organisatie
De Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs in Schiedam en Vlaardingen. In Vlaardingen zijn dat vier scholen met in totaal ongeveer 1.400 leerlingen verdeeld over vier scholen te weten: Het Lyceum Vos, De Mavo Vos, Het College Vos en De Internationale Vos. Door de kleinschaligheid van de scholen kennen we alle leerlingen bij naam. Op alle scholen hebben de docenten en de leerlingen respect voor elkaar ongeacht geloof of afkomst. Het onderwijs wordt aangeboden vanaf het niveau Vmbo tot en met Gymnasium, inclusief TweeTalig Onderwijs (tto). Op de Vlaardingse scholen hanteren we de kernwaarden bewust, bekwaam, betrokken en betekenisvol.

Bij het geven van onderwijs anticiperen de scholen op veranderingen in de wereld. De jongeren die worden opgeleid moeten in staat zijn om met de kennis en de vaardigheden die zij bij ons leren vele jaren vooruit te komen. Het bestuur van de OSVS vormt het bevoegd gezag van de stichting. Elke school heeft haar eigen identiteit zodat er veel keuzemogelijkheden zijn voor leerlingen en ouders. Samen bieden wij alle vormen van onderwijs: Praktijkonderwijs, Vmbo (met lwoo), Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium.. Het Lyceum Vos is één van de scholen van de OSVS.

De visie
Op Het Lyceum Vos is er aandacht voor de drie basisbehoeften van elke leerling.

 • Autonomie, dit is zelfbeschikking waaronder wordt verstaan dat je in samenspraak met je docent of coach kunt bepalen wat je doet en hoe je het doet. Naast autonomie is er ook coherentie; het bij een groep willen horen en gezamenlijk afspraken maken over wat de groep doet;
 • Competentie, erin vertrouwen dat je kunt wat je wilt en dat het nut heeft. Naast competentie kennen we coöperatie wat inhoudt dat je erop vertrouwt dat je als deelnemer in een groep kunt deelnemen;
 • Relatie, dit is het hebben van relaties, samen werken met anderen en erbij horen. Naast relatie is er ook cohesie: het bij elkaar horen en met elkaar verbonden zijn. Dit geldt voor de leerling en voor het personeel.

Het Lyceum Vos

Het Lyceum Vos is gevestigd in het gebouw aan de Koninginnelaan in Vlaardingen en biedt Atheneum, havo en het Tweetalig Onderwijs. Zij bieden een meerjarige brugperiode voor leerlingen vanaf het basisschooladvies mavo/havo. Naast de gewone vakken kunnen de leerlingen in de eerste klassen ook kiezen voor een kunstklas, sportklas, kookklas of een mediaklas. Het Lyceum Vos is een school met ongeveer 570 leerlingen. Door deze kleinschaligheid kent iedereen elkaar. Medewerkers en docenten kennen de leerlingen en andersom geldt dit net zo. Zij weten dus wat elke leerling nodig heeft.

Het Lyceum Vos is een school voor, maar ook van leerlingen. Zij houden daarom rekening met verschillen en kunnen leerlingen kiezen tussen ondersteuning en uitdaging bij de verschillende vakken. Zij geven zo vanuit deze vorm van gepersonaliseerd leren elke leerling een leerroute die is afgestemd op de ambitie en mogelijkheden van de leerling. Binnen heldere afspraken waar zij op toezien, weten de leerlingen wat ze moeten doen, wat ze moeten leren en waar ze het voor nodig hebben.

Het team van Het Lyceum Vos werkt vol inzet en motivatie aan modern en goed onderwijs volgens de methode van het gepersonaliseerd leren. Onderwijs op maat en het zien van elke leerling is een van de kenmerken van dit lyceum. De leerlingen zijn zeer tevreden en voelen zich veilig en gekend op de school. Tegelijkertijd mag de school zich meer profileren en meer zichtbaar zijn in Vlaardingen. Het lyceum kan nog groeien en ontwikkelen en biedt de leerlingen veel; dat mag gezien worden.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.hetlyceumvos.nl.

Het bestuur van Het Lyceum Vos is op zoek naar een richtinggevende, koersvaste en stevige

rector Het Lyceum Vos

Plaats in de organisatie
De rector van Het Lyceum Vos is integraal verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid en de bedrijfsvoering van de school en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. De rector geeft rechtstreeks leiding aan de afdelingsleiders en de staf van Het Lyceum Vos. De rector vervult een strategische rol naar de directe omgeving en vervult hiernaast een rol als lid van het directieteam van OSVS.

De Opdracht
Als rector geeft u sturing aan de onderwijsprocessen binnen het lyceum en zorgt u voor het vormgeven van een duidelijk en helder onderwijsprofiel van de school. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de school. De kracht van het lyceum is de kleinschaligheid en de prettige sfeer in combinatie met het geven van onderwijs volgens de methode van gepersonaliseerd leren. U werkt volgens de PDCA-methode en borgt op die wijze dat het onderwijs zich blijft ontwikkelen. U stimuleert een professionele cultuur binnen de school en creëert een lerende organisatie waarin medewerkers zich blijvend ontwikkelen en waar een open cultuur heerst. Indien nodig spreken medewerkers elkaar aan. Men houdt zich aan afspraken en zorgt op die manier voor verbetering en borging. U profileert en positioneert de school binnen Vlaardingen en bent een aansprekend boegbeeld voor de school. Het Lyceum Vos
is een kwalitatief goede school waarbinnen mensen elkaar kennen en elkaar echt zien. Men is oprecht betrokken bij elkaar en de leerlingen. Binnen Het Lyceum Vos is heldere en eenduidige communicatie, waardoor iedereen weet hoe de lijnen lopen en hoe informatie wordt gedeeld, van belang. Als rector zorgt u voor een goede communicatiestructuur, waardoor zaken duidelijk zijn en afspraken goed worden nageleefd.

Persoonlijkheidsprofiel
Als rector draagt u zorg voor de samenhang en de kwaliteit van het onderwijsaanbod van Het Lyceum Vos. U geeft op basis van een aansprekende onderwijskundige visie leiding aan het onderwijs, de organisatie en de ondersteunende processen binnen de school. U laat zich hierbij leiden door de kenmerken van een lerende organisatie met een heldere communicatiestructuur, duidelijke en gespreide verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een zorgvuldig personeels- en kwaliteitsbeleid en een gezamenlijke gedragen professionele cultuur. Waar nodig spreekt u mensen aan op hun professionaliteit.

U herkent zich in het beeld van een inspirerend en verbindend schoolleider, die stevig in zijn schoenen staat. U heeft oog voor medewerkers, leerlingen en ouders en het vermogen vertrouwen te winnen en te behouden op basis van een heldere en toegankelijke stijl van communiceren. U zorgt voor een transparante en open communicatie tussen de diverse gremia binnen en buiten de school. Uw luisterend oor, waardering voor initiatieven van medewerkers, uw sociaal gevoel en empathie dragen bij aan een prettige en constructieve samenwerking. U verwerft hierdoor een breed draagvlak voor genomen besluiten. U bent een besluitvaardig, daadkrachtig en onafhankelijk denker, die zowel intern als extern een zichtbaar en herkenbaar boegbeeld is voor Het Lyceum Vos.

Functie-eisen
 • academisch werk- en denkniveau;
 • bedreven in het formuleren, realiseren en borgen van een onderwijskundige visie;
 • ervaring in het leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving;
 • in staat te schakelen en verbinding te leggen tussen inhoudelijke ontwikkelingen en de bedrijfsmatige c.q. financiële processen van de school;
 • oog hebben voor profilering van Het Lyceum Vos in het lokale onderwijsveld.
 • ervaring met het voeren van een cyclus van planning en control op het gebied van financieel, formatie- en onderwijsbeleid;
 • met overtuiging kiezen voor het openbaar onderwijs;
 • ervaring met veranderingsprocessen;
 • koersvast, een sterke teamspeler en een besluitvaardig leidinggevende.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gehonoreerd conform schaal 14 cao vo. Een aanstelling vindt plaats conform de cao vo. De uiteindelijke inschaling vindt plaats op basis van uw ervaring en kwaliteiten.

Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van Lidewij Geertsma. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Planning
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk.

Presentatie (in afwezigheid van kandidaten) : nader te bepalen
Eerste ronde selectiegesprekken : nader te bepalen
Tweede ronde selectiegesprekken : nader te bepalen

Een assessment en integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl.

Bedrijf

Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

Burgemeester van Lierplein 59
3134 ZB Vlaardingen
010- 8503500
info@osvs.nl
www.osvs.nl
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date