Categorieën

Service

Stichting Antipesto

Stichting Antipesto

Terug

Antipesto is een advies- en meldpunt voor pestgevallen dat door middel van leerzame bewustwording- en empowermentprojecten en events bijdraagt aan de ontwikkeling van positief gedrag onder (kwetsbare) jongeren en jong volwassenen. Door het stimuleren van een positief zelfbeeld en het verkrijgen van een beter wereldbeeld inspireren wij jongeren zich sociaal maatschappelijk in te zetten en voorkomen wij negatief en/of pestgedrag.

Antipesto stimuleert rolmodelschap door jongeren en jong volwassenen te prikkelen, coachen en begeleiden om zichzelf en hun omgeving te inspireren met hun talent en kwaliteit. De vaste projecten liggen op het gebied van film, muziek (podcast, hiphop) en sport.

De events die Antipesto organiseert (of ondersteunt) variëren maar hebben allemaal als uitgangspunt verbinding, gedragsverandering en/of rolmodelschap. Daarnaast levert Antipesto maatwerk. De organisatie initieert (en voert uit) Interventies op sociaal maatschappelijke vraagstukken. Zoals het bedenken van interventies om aandacht te vragen voor en het bestrijden van discriminatie, polarisatie, pestgedrag en dergelijke.