Categorieën

Service

Archeologische nieuwbouw in de Broekpolder

Archeologische nieuwbouw in de Broekpolder
Uit

Archeologische nieuwbouw in de Broekpolder

  • Redactie
  • 25-12-2021
  • Uit
Archeologische nieuwbouw in de Broekpolder
VLAARDINGEN - Voor de komende jaren staan nog diverse nieuwbouwprojecten op stapel in de Broekpolder, maar dan wel op Masamuda. Masamuda is het educatief archeologisch centrum in de Vlaardingse Broekpolder voor de schooljeugd en andere belangstellenden, met als doel het bevorderen van archeologische interesse in de lange geschiedenis van het Maasmondgebied. Dat gebeurt door het bouwen van woningen en bijbehorende landschappen uit diverse tijdperken, het verrichten van experimenteel-archeologisch onderzoek, in samenwerking met de archeologiefaculteit Universiteit Leiden (‘Putting Live into Neolithic Houses’), en het geven van voorlichting en lessen.

Naast de plannen voor een ‘Holy-toren’ en een entreegebouw  wordt er binnen afzienbare tijd ook begonnen aan de voorbereidingen voor de inrichting van het Romeinse Tijd-erf.

Ten zuiden van het middeleeuwse erf met de Rotta- en Spijkenissehuizen, is een nieuwe ophoging gecreëerd. Het is ingezaaid met een bloemzadenmengsel, zodat er straks een kleurrijke Broekpolder ontstaat. In de nabije toekomst wordt hier een erf met inheemse boerderij uit de Romeinse Tijd verwezenlijkt. Er zijn verbazingwekkend goed geconserveerde resten van het na te bouwen erf opgegraven op de plek waar nu het Novotel in Schiedam staat.

De contouren van de terp zijn inmiddels opgemeten en de positionering van de boerderij met bijgebouwen en terreininrichting bepaald. Ook de verbinding met het middeleeuwse erf en overige verbindingen worden ontworpen. Deze winter gaan ze er alvast bomen, struiken en andere vegetatie planten. En zodra de mogelijkheid zich aandient en de financiering rond is, kan er worden begonnen met de eerste bouwwerkzaamheden.

Lees meer over de bouwprojecten hier